قیمت ناودانی نصر آذربایجان

ناودانی نصر آذربایجان

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 86 متری سبک25کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28700
2ناودانی 86 متری سنگین37کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
3ناودانی 106 متری سبک35کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28700
4ناودانی 106 متری سنگین47کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28200
5ناودانی 126 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
6ناودانی 126 متری سنگین60کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
7ناودانی 812 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28700
8ناودانی 812 متری سنگین62کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
9ناودانی 1012 متری سبک70کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28700
10ناودانی 1012 متری سنگین94کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه28200
11ناودانی 1212 متری سبک100کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
12ناودانی 1212 متری سنگین125کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید

ناودانی سایر کارخانه‌ها