قیمت ناودانی نصر آذربایجان

ناودانی نصر آذربایجان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 86 متری سبک25کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
2ناودانی 86 متری سنگین37کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
3ناودانی 106 متری سبک35کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
4ناودانی 106 متری سنگین47کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
5ناودانی 126 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
6ناودانی 126 متری سنگین60کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
7ناودانی 812 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
8ناودانی 812 متری سنگین62کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
9ناودانی 1012 متری سبک70کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
10ناودانی 1012 متری سنگین94کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
11ناودانی 1212 متری سبک100کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
12ناودانی 1212 متری سنگین125کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید

ناودانی سایر کارخانه‌ها