قیمت ناودانی

ناودانی‌ها در دو نوع سبک و سنگین توسط کارخانه‌های فولادی در ایران تولید و در بازار اهن عرضه می‌شوند. این مقطع فولادی در طول 6 و 12 متر و سایزهای پرتقاضایی چون 6؛ 8؛ 10 و 14 قابل خریداری می‌باشد. قیمت ناودانی کارخانجات سپهر ایرانیان، نصر آذربایجان، اسپیرال کوهپایه، نستا، شکفته مشهد و سایر کارخانجات همزمان با نوسانات بازار بصورت انلاین و لحظه‌ای در جداول قیمتی این صفحه منتشر و به‌روز رسانی می‌شود. جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان فروش ما در تماس باشید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

ناودانی در بازار اصفهان

قیمت ناودانی در اصفهان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 66 متری سبک24کیلوگرمانبار شرکت28300
2ناودانی 66 متری سنگین28کیلوگرمانبار شرکت27800
3ناودانی 86 متری سبک28کیلوگرمانبار شرکت28300
4ناودانی 86 متری سنگین40کیلوگرمانبار شرکت27800
5ناودانی 106 متری سبک38کیلوگرمانبار شرکت28300
6ناودانی 106 متری سنگین50کیلوگرمانبار شرکت27800
7ناودانی 1212 متری سنگین48کیلوگرمانبار شرکت27300
8ناودانی 1412 متری سنگین65کیلوگرمانبار شرکت27300
9ناودانی 1612 متری سنگین80کیلوگرمانبار شرکت27800
10ناودانی 1812 متری سنگین200کیلوگرمانبار شرکت28800
11ناودانی 2012 متری سنگین350کیلوگرمانبار شرکتتماس بگیرید
12ناودانی 812 متری هم وزن اروپا102کیلوگرمانبار شرکت28800
13ناودانی 1012 متری هم وزن اروپا127کیلوگرمانبار شرکت28800
14ناودانی 1212 متری هم وزن اروپا160کیلوگرمانبار شرکت28800
15ناودانی 1412 متری هم وزن اروپا190کیلوگرمانبار شرکت28800
16ناودانی 1612 متری هم وزن اروپا225کیلوگرمانبار شرکت29300
17ناودانی 1812 متری هم وزن اروپا270کیلوگرمانبار شرکت31500
18ناودانی 2012 متری هم وزن اروپا310کیلوگرمانبار شرکت34300
19ناودانی 2212 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت35800
20ناودانی 2412 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت33000
21ناودانی 2612 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت44000
22ناودانی 2812 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت43700
23ناودانی 3012 متری هم وزن اروپا350کیلوگرمانبار شرکت63800
(بیشتر…)

ناودانی سپهر ایرانیان

ناودانی سپهر ایرانیان

بروزرسانی: 03-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 6 فوق سبک621کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه29800
2ناودانی 6 سبک624کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28600
3ناودانی 6 سنگین628کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28200
4ناودانی 8 فوق سبک624کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه29000
5ناودانی 8 سبک628کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28400
6ناودانی 8 سنگین640کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28100
7ناودانی 10 فوق سبک635کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه29000
8ناودانی 10 سبک638کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28400
9ناودانی 10 سنگین648کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28100
10ناودانی 12 سبک652کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه30000
11ناودانی 12 سنگین665کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28700
12ناودانی 14 سنگین675کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28700
13ناودانی 14 سنگین12150کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه29300
14ناودانی 16 سنگین685کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه28700
15ناودانی 16 سنگین12170کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه29300
16ناودانی 18 سنگین12195کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه27000
17ناودانی 20 سنگین12205کیلوگرمسپهر ایرانیانکارخانه33500
(بیشتر…)

ناودانی نصر آذربایجان

ناودانی نصر آذربایجان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 86 متری سبک25کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
2ناودانی 86 متری سنگین37کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
3ناودانی 106 متری سبک35کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
4ناودانی 106 متری سنگین47کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
5ناودانی 126 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
6ناودانی 126 متری سنگین60کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
7ناودانی 812 متری سبک50کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
8ناودانی 812 متری سنگین62کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
9ناودانی 1012 متری سبک70کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه27000
10ناودانی 1012 متری سنگین94کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانه26600
11ناودانی 1212 متری سبک100کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید
12ناودانی 1212 متری سنگین125کیلوگرمنصر آذربایجانکارخانهتماس بگیرید

ناودانی اسپیرال کوهپایه

ناودانی کوهپایه اسپیرال

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 4615کیلوگرمکوهپایهکارخانه30750
2ناودانی 4617کیلوگرمکوهپایهکارخانه25417
3ناودانی 5622کیلوگرمکوهپایهکارخانه29290
4ناودانی 5624کیلوگرمکوهپایهکارخانهتماس بگیرید
5ناودانی 6632کیلوگرمکوهپایهکارخانهتماس بگیرید
(بیشتر…)

ناودانی پروفیل صنعت ماهان

ناودانی پروفیل صنعت ماهان

بروزرسانی: 05-12-1402

دوشنبه 13 آذرنوع ناودانیطول شاخه (m)درجهوزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی126152کیلوگرمصنعت ماهانکارخانه26700
2ناودانی 12121104کیلوگرمصنعت ماهانکارخانه26900
(بیشتر…)

ناودانی نستا

ناودانی نستا

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 8625-26کیلوگرمنستاکارخانه24900
2ناودانی 8626-27کیلوگرمنستاکارخانه24200
3ناودانی 8627-29کیلوگرمنستاکارخانه27100
4ناودانی 8630-40کیلوگرمنستاکارخانه26700
5ناودانی 10635-36کیلوگرمنستاکارخانه25300
6ناودانی 10637-40کیلوگرمنستاکارخانه24300
7ناودانی 10645-50کیلوگرمنستاکارخانه24900
(بیشتر…)

ناودانی شکفته

ناودانی شکفته مشهد

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع ناودانیطول شاخه (m)وزنواحدکارخانهبارگیریقیمت (تومان)
1ناودانی 6630کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26450
2ناودانی 8640کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26500
3ناودانی 81280کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26700
4ناودانی 10650کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26500
5ناودانی 1012100کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26700
6ناودانی 12660کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26800
7ناودانی 1212120کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26950
8ناودانی 14675کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26800
9ناودانی 1412150کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26950
10ناودانی 16685کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26800
11ناودانی 1612170کیلوگرمشکفتهکارخانه یزد26950
12ناودانی 6630کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26450
13ناودانی 61260کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26600
14ناودانی 6.5635کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد25400
15ناودانی 8641کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26500
16ناودانی 81280کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26700
17ناودانی 10650کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26500
18ناودانی 1012100کیلوگرمشکفتهکارخانه مشهد26700
(بیشتر…)

یکی از صنایع مهمی که از دیرباز تا به الان همواره برای نیاز اولیه انسان یعنی مسکن، در تلاش بوده است، صنعت ساخت و ساز می‌باشد.

اگرچه شکل ساختمان سازی از گذشته تا به الان تفاوت بسیاری کرده است، اما ماهیت خود را حفظ کرده و همچنان در پی رفع نیاز انسان به مسکن است.

بسیاری از مصالح و مقاطعی که امروزه به آسانی در دسترس هستند و در یک سازه به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، در سال‌های قبل وجود نداشتند.

به عنوان مثال، می‌توان به پروفیل ناودانی اشاره نمود که نوعی از پروفیل مقطع باز است و از نظر شکل ظاهری، شبیه به حرف C یا U می‌باشد.

عوامل مختلفی قیمت ناودانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که در ادامه قصد داریم این موارد را بررسی نماییم.

قیمت ناودانی 10 اصفهان

ناودانی‌ها پروفیل‌هایی مستحکم و مقاوم، با نصب آسان هستند که در اندازه و سایزهای مختلفی ساخته می‌شوندو به تناسب آن دارای کاربردهای مختلفی خواهند بود؛ چراکه هر قدر ضخامت و سایز یک مقطع آهنی بیش‌تر باشد، مقاومت بیش‌تری دارد و در صنایع سنگین‌ترین نیز بکار می‌رود.

ناودانی 10 یکی از این انواع است. ناودانی 10 اصفهان در بازار امروز با قیمت 28 هزار تومان معامله می‌گردد.

قیمت ناودانی گالوانیزه

ناودانی‌ها به تناسب محل مورد استفاده در انواع و جنس‌های مختلفی ساخته می‌شوند. به عنوان مثال در بسیاری از موارد برای آن‌که ناودانی در محیط مرطوب دچار آسیب نشود، آن را با روکشی از فلز روی پوشش می‌دهند.

این فرآیند تحت عنوان گالوانیزاسیون ساخته می‌شود و در آن، ناودانی را در فلز روی مذاب شده قرار می‌دهند. این امر سبب آن خواهد شد که ناودانی در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم شود. به همین علت در بازار آهن دارای محبوبیت بسیاری است. قیمت ناودانی گالوانیزه به طور تقریبی 27 هزار تومان می‌باشد.

قیمت ناودانی ۸

پروفیل ناودانی در سایز و اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شود و تبع آن، کاربری ناودانی نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

ناودانی 8، به آن دسته از ناودانی‌هایی اطلاق می‌گردد که ارتفاع بال 8 سانتی‌متری داشته باشند.

این محصول مطابق با استانداردهای اروپایی و ملی ساخته می‌شود و دارای استحکام و مقاومت قابل توجه است. قیمت ناودانی 8 در بازار آهن امروز 24 هزار و 960 تومان است.

قیمت ناودانی 16 اصفهان

ناودانی 16 اصفهان مطابق با استاندارد ملی شماره 1-4477 ساخته می‌شود و دارای ارتفاع ناودانی 16، ضخامت بال و جان 16، عرض و شعاع گوشه 16 می‌باشد.

این ناودانی برای ساخت سازه‌های عظیم به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چراکه دارای تحمل فشار و استحکام قابل توجهی است. قیمت ناودانی 16 اصفهان 28 هزار و 900 تومان در هر کیلوگرم است.

قیمت ناودانی پلاستیکی

ناودانی پلاستیکی از نظر شکل ظاهر تفاوتی با نوع آهنی آن ندارد. منتهی برخلاف آن به جای آهن از پلاستیک فشرده یا پی وی سی ساخته می‌شود.

مقاومت این مقاطع نسبت به حرارت پایین است و در مقابل نسبت به رطوبت مقاومت قابل توجهی دارا هستند. همچنین یکی دیگر از دلایل محبوبیت این مقاطع، قیمت مقرون به صرفه آن است.

قیمت ناودانی 8 اصفهان

ناودانی پروفیلی باز است که از یک سطح افقی که جان نامیده می‌شود و دو سطح عمودی به نام بال، تشکیل می‌شود.

ساخت خرپا، ساخت ماشین آلات، ساخت نمای سازه، تولید چهارچوب، ساخت تیر و ستون و غیره، گوشه‌ای کاربردهای این پروفیل به حساب می‎آیند.

به همین خاطر در اقسی نقاط ایران همچون اصفهان، این مقطع فولادی به طور گسترده به فروش می‎رسد. قیمت ناودانی 8، در حدود 25 تا 26 هزار تومان است.

قیمت ناودانی سنگین

احتمالا هنگامی که در جست‌وجوی قیمت انواع ناودانی بوده‌اید، با عنوان ناودانی سنگین نیز برخورد داشته‌اید. این پروفیل علاوه بر سایز و اندازه، با ضخامت بالا ساخته می‌شود.

همان‌طور که مورد انتظار است، هر قدر ضخامت مقطعی بیش‌تر شود، وزن آن نیز بیش‌تر خواهد بود و سنگین‌تر می‌باشد. تبعا قیمت مقاطع سنگین نسبت به نوع سبک بالاتر است.

قیمت ناودانی سنگین 27 تا 28 هزار تومان می‌باشد و در ساخت سازه‌های صنعتی کاربرد بسیاری دارد.

قیمت ناودانی دست دوم

در بسیاری از پروژه‌های ساختمان سازی، از مقاطع فولادی دست دوم استفاده می‌شود. این امر سبب چشمگیر هزینه‌های ساخت و ساز می‌شود.

ناودانی نیز از این قاعده مستنثی نیست. عمده کاربرد ناودانی دست دوم در ساخت خرپای ارزان قیمت، پل‌ها، سازه‌های فولادی سبک، تیر و ستون ناودانی دست دوم و غیره می‌باشد.

لازم به ذکر است که باید پیش از بکارگیری این مقاطع در سازه، از عدم آسیب و زنگ زدگی آن‌ها اطمینان حاصل پیدا کرد.