قیمت میلگرد تبریز

کارخانجات متعددی در استان آذربایجان شرقی به مرکزیت شهر تبریز انواع میلگرد آجدار A2 و A3 را تولید و در بازار آهن ایران عرضه می کنند. قیمت میلگرد تبریز در جداول آنلاین این صفحه شامل محصولات کارخانه های استان آذربایجان شرقی می باشد. کارشناسان شرکت فرداد تجارت آهن اسپادانا به صورت لحظه ای و همگام با نوسانات بازار، جدیدترین قیمت میلگرد های تبریز را در سایت آهن باکس منتشر می کنند. برای دریافت پیش فاکتور، مشاوره قبل از خرید و همچنین کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق شماره 03134038000 با ما در تماس باشید.

قیمت میلگرد صائب تبریز

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 صائب تبریزشاخه آجدارA24.8کیلوگرمکارخانه827100
2میلگرد 10 صائب تبریزشاخه آجدارA27.4کیلوگرمکارخانه1026800
3میلگرد 12 صائب تبریزشاخه آجدارA310.7کیلوگرمکارخانه1226800
4میلگرد 14 صائب تبریزشاخه آجدارA314.6کیلوگرمکارخانه1426500
5میلگرد 16 صائب تبریزشاخه آجدارA319کیلوگرمکارخانه1626500
6میلگرد 18 صائب تبریزشاخه آجدارA324کیلوگرمکارخانه1826500
7میلگرد 20 صائب تبریزشاخه آجدارA329.7کیلوگرمکارخانه2026500
8میلگرد 22 صائب تبریزشاخه آجدارA335.8کیلوگرمکارخانه2226500
9میلگرد 25 صائب تبریزشاخه آجدارA346کیلوگرمکارخانه2526500
10میلگرد 28 صائب تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمکارخانه2826500
11میلگرد 32 صائب تبریزشاخه آجدارA3کیلوگرمکارخانه3226500
(بیشتر…)

قیمت میلگرد شاهین بناب

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 شاهین بنابشاخه آجدارA24.55کیلوگرمکارخانه824650
2میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA27.19کیلوگرمکارخانه1024350
3میلگرد 10 شاهین بنابشاخه آجدارA37.19کیلوگرمکارخانه1024550
4میلگرد 12 شاهین بنابشاخه آجدارA310.37کیلوگرمکارخانه1224350
5میلگرد 14 شاهین بنابشاخه آجدارA314.12کیلوگرمکارخانه1424050
6میلگرد 16 شاهین بنابشاخه آجدارA318.53کیلوگرمکارخانه1624050
7میلگرد 18 شاهین بنابشاخه آجدارA323.46کیلوگرمکارخانه1824050
8میلگرد 20 شاهین بنابشاخه آجدارA328.98کیلوگرمکارخانه2024050
9میلگرد 22 شاهین بنابشاخه آجدارA334.96کیلوگرمکارخانه2224050
10میلگرد 25 شاهین بنابشاخه آجدارA345.16کیلوگرمکارخانه2524050
11میلگرد 28 شاهین بنابشاخه آجدارA356.66کیلوگرمکارخانه2824050
12میلگرد 32 شاهین بنابشاخه آجدارA374.2کیلوگرمکارخانه3224050
(بیشتر…)

قیمت میلگرد درپاد تبریز

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 درپاد تبریزشاخه آجدارA24.2کیلوگرمکارخانه8تماس بگیرید
2میلگرد 10 درپاد تبریزشاخه آجدارA27.2کیلوگرمکارخانه1026800
3میلگرد 12 درپاد تبریزشاخه آجدارA311کیلوگرمکارخانه1226800
4میلگرد 14 درپاد تبریزشاخه آجدارA315کیلوگرمکارخانه1426500
5میلگرد 16 درپاد تبریزشاخه آجدارA320کیلوگرمکارخانه1626500
6میلگرد 18 درپاد تبریزشاخه آجدارA325کیلوگرمکارخانه1826500
7میلگرد 20 درپاد تبریزشاخه آجدارA330کیلوگرمکارخانه2026500
8میلگرد 22 درپاد تبریزشاخه آجدارA337کیلوگرمکارخانه22تماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت میلگرد ارگ تبریز

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 12 ارگ تبریزشاخه آجدارA318کیلوگرمکارخانه12تماس بگیرید
2میلگرد 14 ارگ تبریزشاخه آجدارA323.5کیلوگرمکارخانه14تماس بگیرید
3میلگرد 16 ارگ تبریزشاخه آجدارA329کیلوگرمکارخانه16تماس بگیرید
4میلگرد 18 ارگ تبریزشاخه آجدارA335کیلوگرمکارخانه18تماس بگیرید
5میلگرد 20 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرمکارخانه20تماس بگیرید
6میلگرد 22 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرمکارخانه2224750
7میلگرد 25 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرمکارخانه2524750
8میلگرد 28 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرمکارخانه28تماس بگیرید
9میلگرد 32 ارگ تبریزشاخه آجدارA349.5کیلوگرمکارخانه32تماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت میلگرد تیکمه‌داش

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA24.5کیلوگرمکارخانه825700
2میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA27کیلوگرمکارخانه1025650
3میلگرد 8 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA34.5کیلوگرمکارخانه826600
4میلگرد 10 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA37کیلوگرمکارخانه1026500
5میلگرد 12 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA310کیلوگرمکارخانه1225650
6میلگرد 14 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA313کیلوگرمکارخانه1425600
7میلگرد 16 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA318.5کیلوگرمکارخانه1625600
8میلگرد 18 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA323کیلوگرمکارخانه1825600
9میلگرد 20 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA328.5کیلوگرمکارخانه2025600
10میلگرد 22 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA334.5کیلوگرمکارخانه2225600
11میلگرد 25 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA344.5کیلوگرمکارخانه2525600
12میلگرد 28 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA356.5کیلوگرمکارخانه2825600
13میلگرد 32 کاوه تیکمه داششاخه آجدارA374کیلوگرمکارخانه3225600
(بیشتر…)

قیمت میلگرد ظفر بناب

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 ظفر بنابشاخه آجدارA24.35کیلوگرمکارخانه825350
2میلگرد 10 ظفر بنابشاخه آجدارA27کیلوگرمکارخانه1025150
3میلگرد 12 ظفر بنابشاخه آجدارA310.30کیلوگرمکارخانه1225150
4میلگرد 14 ظفر بنابشاخه آجدارA314کیلوگرمکارخانه1424750
5میلگرد 16 ظفر بنابشاخه آجدارA318کیلوگرمکارخانه1624750
6میلگرد 18 ظفر بنابشاخه آجدارA323.5کیلوگرمکارخانه1824750
7میلگرد 20 ظفر بنابشاخه آجدارA323کیلوگرمکارخانه2024750
8میلگرد 22 ظفر بنابشاخه آجدارA334.5کیلوگرمکارخانه2224750
9میلگرد 25 ظفر بنابشاخه آجدارA344کیلوگرمکارخانه2524750
10میلگرد 28 ظفر بنابشاخه آجدارA357کیلوگرمکارخانه2824750
11میلگرد 32 ظفر بنابشاخه آجدارA378کیلوگرمکارخانه3224750
(بیشتر…)

قیمت میلگرد آذر امین

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA24.41کیلوگرمکارخانه826200
2میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA27کیلوگرمکارخانه1025900
3میلگرد 8 آذر فولاد امینشاخه آجدارA34.700کیلوگرمکارخانه8تماس بگیرید
4میلگرد 10 آذر فولاد امینشاخه آجدارA37.300کیلوگرمکارخانه1026200
5میلگرد 12 آذر فولاد امینشاخه آجدارA310.13کیلوگرمکارخانه1225900
6میلگرد 14 آذر فولاد امینشاخه آجدارA313.9کیلوگرمکارخانه1425500
7میلگرد 16 آذر فولاد امینشاخه آجدارA318.3کیلوگرمکارخانه1625500
8میلگرد 18 آذر فولاد امینشاخه آجدارA323کیلوگرمکارخانه1825500
9میلگرد 20 آذر فولاد امینشاخه آجدارA328.3کیلوگرمکارخانه2025500
10میلگرد 22 آذر فولاد امینشاخه آجدارA334.2کیلوگرمکارخانه2225500
11میلگرد 25 آذر فولاد امینشاخه آجدارA344.6کیلوگرمکارخانه2525500
12میلگرد 28 آذر فولاد امینشاخه آجدارA356کیلوگرمکارخانه2825500
13میلگرد 32 آذر فولاد امینشاخه آجدارA373کیلوگرمکارخانه3225500
(بیشتر…)

قیمت میلگرد هشترود

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 8 هشترودشاخه آجدارA24.3کیلوگرمکارخانه827100
2میلگرد 10 هشترودشاخه آجدارA26.5کیلوگرمکارخانه1026800
3میلگرد 12 هشترودشاخه آجدارA39.5کیلوگرمکارخانه1226800
4میلگرد 14 هشترودشاخه آجدارA312.8کیلوگرمکارخانه1426000
5میلگرد 16 هشترودشاخه آجدارA317کیلوگرمکارخانه1626000
6میلگرد 18 هشترودشاخه آجدارA322کیلوگرمکارخانه1826000
7میلگرد 20 هشترودشاخه آجدارA312.8کیلوگرمکارخانه2026000
8میلگرد 22 هشترودشاخه آجدارA312.8کیلوگرمکارخانه2226000
(بیشتر…)

قیمت میلگرد میانه

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنوع میلگردحالتآنالیزوزنواحدبارگیریسایزقیمت (تومان)
1میلگرد 10 میانهشاخه آجدارA38کیلوگرمکارخانه1025700
2میلگرد 12 میانهشاخه آجدارA311کیلوگرمکارخانه1225450
3میلگرد 14 میانهشاخه آجدارA315کیلوگرمکارخانه1425200
4میلگرد 16 میانهشاخه آجدارA320کیلوگرمکارخانه1625200
5میلگرد 18 میانهشاخه آجدارA325کیلوگرمکارخانه1825200
6میلگرد 20 میانهشاخه آجدارA330کیلوگرمکارخانه2025200
7میلگرد 22 میانهشاخه آجدارA337کیلوگرمکارخانه2225200
8میلگرد 25 میانهشاخه آجدارA347کیلوگرمکارخانه2525200
9میلگرد 28 میانهشاخه آجدارA358کیلوگرمکارخانه2825200
10میلگرد 32 میانهشاخه آجدارA375کیلوگرمکارخانه3225200
(بیشتر…)

وزن میلگرد ارگ تبریز

وزن میلگرد ارگ تبریز در سایزهای مختلف در بازه 18 تا 49 متفاوت است. میلگرد ارگ تبریز در گرید A3 و از سایز 12 تا 32 به تولید می‌رسد. قیمت میلگرد ارگ تبریز در کانال 23 هزار تومان متغیر است.

میلگرد گرید A3، به منظور مستحکم‌سازی ساختمان و تقویت مقاومت کششی بتن، مورد استفاده قرار می گیرد. جهت اطمینان از اصالت میلگرد ارگ تبریز به نشان FAT که بر روی میلگرد تولیدی این کارخانه حک شده است، توجه داشته باشید.

قیمت میلگرد درپاد تبریز (در شاهین)

قیمت میلگرد درپاد تبریز در کانال 25 هزار تومان متغییر است و رنج قیمت سایزهای مختلف آن، با میلگرد صائب تبریز در یک محدوده می‌باشد.

میلگرد درپاد تبریز، آجدار و در گرید A2 و A3 از سایز 8 تا 22 متغیر می‌باشد. میلگرد درپاد از کیفیت بالا و کاملا مطابق استانداردهای بین‌المللی به تولید می‌رسد.

کارخانه درپاد تبریز از ظرفیت تولید 500 هزار تن تولید میلگرد در سال برخوردار است. تولید میلگرد درپاد تبریز به سه روش ترمکس، سرکاری، میکروآلیاژی می‌باشد.

ویژگی‌های از جمله خاصیت شکل‌پذیری پایین و ومقاومت تسلیم بالا، سبب شده تا از میلگرد درپاد تبریز در صنعت ساختمان‌سازی استفاده و از متقاضیان زیادی در بازار آهن برخوردار باشد.

میلگرد گرید A4 نیز در گذشته در سبد محصولات کارخانه درپاد تبریز قرار داشت اما هم اکنون میلگرد A3 از سایز 12 تا 25، تنها میلگرد تولیدی این کارخانه به شمار می‌رود.

وزن میلگرد تبریز (به تفکیف کارخانه‌های تولیدکننده)

وزن میلگرد تبریز در کارخانه‌های مختلف این شهر متفاوت است. وزن میلگرد تبریز به تفکیک برند تولیدکننده به شرح زیر می‌باشد:

وزن میلگرد کاوه تیکمه داش: وزن میلگرد تولیدی این کارخانه برحسب شاخه، از 4 تا 56 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

وزن میلگرد آذر فولاد امین: وزن میلگرد تولیدی این کارخانه بر حسب شاخه نیز، از 4.41 تا 56 کیلوگرم متغیر می‌باشد.

وزن میلگرد ظفربناب: وزن میلگرد تولیدی این کارخانه بر حسب شاخه، از 4.35 تا 57 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

وزن میلگرد میانه: وزن میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) بر حسب شاخه، از 8 تا 75 کیلوگرم متغیر می‌باشد.

وزن میلگرد ارگ تبریز: وزن میلگرد ارگ تبریز بر حسب شاخه، از 18 تا 49.5 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

وزن میلگرد هشترود: وزن میلگرد هشترود بر حسب شاخه، از 4.3 تا 22 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

وزن میلگرد شاهین بناب: وزن میلگرد شاهین بناب بر حسب شاخه، از 4.55 تا 74.2 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

وزن میلگرد صائب تبریز: وزن میلگرد صائب تبریز بر حسب شاخه، از 4.8 تا 46 کیلوگرم متفاوت است.

وزن میلگرد ارگ تبریز: وزن میلگرد ارگ تبریز بر حسب شاخه، از 18 تا 49.5 کیلوگرم متفاوت است.

وزن میلگرد میانه: وزن میلگرد میانه بر حسب شاخه، از 8 تا 75 کیلوگرم متفاوت است.

وزن میلگرد ظفر بناب: وزن میلگرد ظفر بناب بر حسب شاخه، 4.35 تا 78 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

وزن میلگرد آذر فولاد امین: وزن میلگرد امین بر حسب شاخه، از 4.41 تا 73 کیلوگرم متفاوت می‌باشد.

قیمت میلگرد امروز تبریز در سه کارخانه مهم

در بین کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد تبریز، سه کارخانه فولاد میانه، کاوه تیکمه داش و بناب از مهمترین کارخانه‌های تولیدکننده میلگرد این شهر به شمار می‌روند:

قیمت میلگرد تبریز میانه

قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) در کانال 23 هزار تومان متغیر است. سایت آهن باکس پس از اعلام قیمت کارخانه، قیمت روز میلگرد میانه در این صفحه اعلام می‌کند.

با توجه به وابستگی قیمت میلگرد به نرخ ارز، مواد اولیه، قیمت جهانی و غیره، ممکن است در طول روز قیمت میلگرد میانه با نوسانات قیمت همراه شد. در صورت تغییر قیمت میلگرد میانه، جدول قیمت این برند، همسو با تغییرات قیمت در بازار آهن، بروز خواهد شد.

قیمت میلگرد کاوه تبریز امروز

میلگرد کاوه در گرید A2 و A3 از سایز 8 تا 32 به تولید می‌رسد. قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش در کانال قیمتی 23 هزار تومان متغیر است. 

پس از اعلام قیمت کارخانه کاوه تیکمه داش، قیمت آن بلافاصله در این صفحه بروز می‌شود و در صورت تغییرات روزانه، مجددا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

قیمت میلگرد بناب تبریز

در بناب تبریز، دو کارخانه مهم فولادی اعم از کارخانه شاهین بناب و کارخانه ظفر بناب در حوزه تولید میلگرد آجدار فعالیت دارند.

قیمت میلگرد شاهین بناب در کانال 22 تا 23 هزار تومان و قیمت میلگرد ظفر بناب در کانال 23 هزار تومان نوسان می‌کند. 

در این صفحه قیمت میلگرد این دو کارخانه مهم پس از اعلام قیمت کارخانه تولیدکننده، بروز می‌شود و همسو با بازار آهن اطلاع‌رسانی می‌گردد.

قیمت میلگرد 14 تبریز

میلگرد 14 تبریز یکی از سایزهای پرمصرف در بین سایر سایزهای موجود میلگرد است.

قیمت میلگرد 14 میانه، ارگ تبریز، تیکمه‌داش، ظفر بناب، آذر فولاد امین و هشترود در حدود 23 هزار تومان، قیمت میلگرد 14 صائب تبریز در حدود 25 هزار تومان و قیمت میلگرد درپاد تبریز و شاهین بناب در حدود 22 هزار تومان اعلام می‌شود.

پرسش‌های متداول پیرامون میلگرد تبریز از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت‌های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید میلگرد هر یک از کارخانه‌های فولادی تبریز تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت میلگرد تبریز در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.