قیمت لوله

قطر؛ سایز؛ ضخامت و جنس آهن بکار رفته شده در تولید لوله‌های فولادی تعیین کننده کاربرد این مقطع در ساختمان‌سازی، پروژه‌های انتقال آب، گاز و سایر مایعات و صنایع می‌باشد. قیمت لوله اهنی بصورت لحظه‌ای و انلاین در جداول زیر به‌روز رسانی می‌گردد. انواع لوله‌ها مانند مانیسمان (Mannesmann Pipes) چین با رده‌های 20؛ 40 و 80، اسپیرال (Spiral)، تست آب، جدار چاه، انواع لوله صنعتی، داربست، گاز (توکار و روکار) و گالوانیزه در سبد محصولات آهن‌باکس موجود می‌باشد. جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

لوله مانیسمان چین رده 20

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ردهضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله مانیسمان 1/221.3202.56شاخه434000
2لوله مانیسمان 3/426.7202.56شاخه510000
3لوله مانیسمان 133.4202.66شاخه780000
4لوله مانیسمان 1/4-142.2202.86شاخه1338000
5لوله مانیسمان 1/2-148.3202.86شاخه1439000
6لوله مانیسمان 260.32036شاخه1879000
7لوله مانیسمان 1/2-2732036شاخه2180000
8لوله مانیسمان 388.9203.26شاخه3288000
9لوله مانیسمان 4114.3204.56شاخه3873000
10لوله مانیسمان 5141.32046شاخه6379000
11لوله مانیسمان 6168.32056شاخه6868000
12لوله مانیسمان 8219.1206.356شاخه12448000
(بیشتر…)

قیمت لوله تست آب

لوله تست آب

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله تست آب 1.226کیلوگرم41900
2لوله تست آب 1.22.56کیلوگرم40900
3لوله تست آب 1.236کیلوگرم40900
4لوله تست آب 3.426کیلوگرم41900
5لوله تست آب 3.42.56کیلوگرم40900
6لوله تست آب 3.436کیلوگرم40900
7لوله تست آب 126کیلوگرم41900
8لوله تست آب 12.56کیلوگرم40900
9لوله تست آب 136کیلوگرم40900
10لوله تست آب 1/4-126کیلوگرم41900
11لوله تست آب 1/4-12.56کیلوگرم40900
12لوله تست آب 1/4-136کیلوگرم40900
13لوله تست آب 1/4-13.56کیلوگرم40900
14لوله تست آب 226کیلوگرم41900
15لوله تست آب 22.56کیلوگرم40900
16لوله تست آب 236کیلوگرم40900
17لوله تست آب 23.56کیلوگرم40900
18لوله تست آب 246کیلوگرم40900
19لوله تست آب 1/2-226کیلوگرم41900
20لوله تست آب 1/2-22.56کیلوگرم40900
21لوله تست آب 1/2-236کیلوگرم40900
22لوله تست آب 1/2-23.56کیلوگرم40900
23لوله تست آب 1/2-246کیلوگرم40900
24لوله تست آب 326کیلوگرم41900
25لوله تست آب 32.56کیلوگرم40900
26لوله تست آب 336کیلوگرم40900
27لوله تست آب 33.56کیلوگرم40900
28لوله تست آب 346کیلوگرم40900
29لوله تست آب 1/2-326کیلوگرم41900
30لوله تست آب 1/2-32.56کیلوگرم40900
31لوله تست آب 1/2-336کیلوگرم40900
32لوله تست آب 1/2-33.56کیلوگرم40900
33لوله تست آب 1/2-346کیلوگرم40900
34لوله تست آب 426کیلوگرم41900
35لوله تست آب 42.56کیلوگرم40900
36لوله تست آب 436کیلوگرم40900
37لوله تست آب 43.56کیلوگرم40900
38لوله تست آب 446کیلوگرم40900
39لوله تست آب 44.56کیلوگرم40900
40لوله تست آب 626کیلوگرم41900
41لوله تست آب 62.56کیلوگرم40900
42لوله تست آب 636کیلوگرم40900
43لوله تست آب 63.56کیلوگرم40900
44لوله تست آب 646کیلوگرم40900
45لوله تست آب 64.56کیلوگرم41200
(بیشتر…)

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنام محصولقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله اسپیرال1666 و 12کیلوگرم43100
2لوله اسپیرال1686 و 12کیلوگرم43100
3لوله اسپیرال16106 و 12کیلوگرم43100
4لوله اسپیرال1866 و 12کیلوگرم43100
5لوله اسپیرال1886 و 12کیلوگرم43100
6لوله اسپیرال18106 و 12کیلوگرم43100
7لوله اسپیرال2066 و 12کیلوگرم43100
8لوله اسپیرال2086 و 12کیلوگرم43100
9لوله اسپیرال20106 و 12کیلوگرم43100
10لوله اسپیرال2266 و 12کیلوگرم43100
11لوله اسپیرال2286 و 12کیلوگرم43100
12لوله اسپیرال22106 و 12کیلوگرم43100
13لوله اسپیرال2466 و 12کیلوگرم43100
14لوله اسپیرال2486 و 12کیلوگرم43100
15لوله اسپیرال24106 و 12کیلوگرم43100
16لوله اسپیرال2666 و 12کیلوگرم43100
17لوله اسپیرال2686 و 12کیلوگرم43100
18لوله اسپیرال26106 و 12کیلوگرم43100
19لوله اسپیرال2866 و 12کیلوگرم43100
20لوله اسپیرال2886 و 12کیلوگرم43100
21لوله اسپیرال28106 و 12کیلوگرم43100
22لوله اسپیرال3066 و 12کیلوگرم43100
23لوله اسپیرال3086 و 12کیلوگرم43100
24لوله اسپیرال30106 و 12کیلوگرم43100
25لوله اسپیرال3266 و 12کیلوگرم43100
26لوله اسپیرال3286 و 12کیلوگرم43100
27لوله اسپیرال32106 و 12کیلوگرم43100
(بیشتر…)

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

لوله مانیسمان چین رده ۴۰

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ردهضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله مانیسمان 1/221.3402.776شاخه450000
2لوله مانیسمان 3/426.7402.876شاخه550000
3لوله مانیسمان 133.4403.386شاخه900000
4لوله مانیسمان 1/4-142.2403.566شاخه1400000
5لوله مانیسمان 1/2-148.3403.686شاخه1500000
6لوله مانیسمان 260.3403.916شاخه1850000
7لوله مانیسمان 1/2-273405.166شاخه2900000
8لوله مانیسمان 388.9405.496شاخه3800000
9لوله مانیسمان 1/2-3101.60405.746شاخهتماس بگیرید
10لوله مانیسمان 4114.3406.026شاخه5500000
11لوله مانیسمان 5141.3406.556شاخه7400000
12لوله مانیسمان 6168.3407.116شاخه10400000
13لوله مانیسمان 8219.1408.186کیلوگرم72000
14لوله مانیسمان 10273.1409.276کیلوگرم72000
15لوله مانیسمان 12323.94010.316کیلوگرم72000
16لوله مانیسمان 14355.604011.136کیلوگرم72000
17لوله مانیسمان 16406.404012.706کیلوگرم72000
18لوله مانیسمان 184574014.276کیلوگرم72000
19لوله مانیسمان 205084015.096کیلوگرم72000
20لوله مانیسمان 245104017.486کیلوگرم72000
(بیشتر…)

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ردهضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله مانیسمان 3/426.7803.916شاخه690000
2لوله مانیسمان 133.4804.556شاخه1380000
3لوله مانیسمان 1/4-142.2804.856شاخه1970000
4لوله مانیسمان 1/2-148.3805.86شاخه2400000
5لوله مانیسمان 260.3805.546شاخه3000000
6لوله مانیسمان 1/2-273807.016شاخه4500000
7لوله مانیسمان 388.9807.626شاخه6700000
8لوله مانیسمان 1/2-3101.60808.086شاخهتماس بگیرید
9لوله مانیسمان 4114.3808.566شاخه9450000
10لوله مانیسمان 5141.3809.536شاخه11400000
11لوله مانیسمان 6168.38010.976شاخه14600000
12لوله مانیسمان 8219.018012.706کیلوگرم74000
13لوله مانیسمان 102738015.096کیلوگرم74000
14لوله مانیسمان 123238017.486کیلوگرم74000
15لوله مانیسمان 143558019.056کیلوگرم74000
16لوله مانیسمان 164068021.446کیلوگرم74000
17لوله مانیسمان 184578023.886کیلوگرم74000
18لوله مانیسمان 205088026.196کیلوگرم74000
19لوله مانیسمان 225598028.586کیلوگرم74000
20لوله مانیسمان 245108030.966کیلوگرم74000
(بیشتر…)

قیمت لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنام محصولقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله جدار چاه8612کیلوگرم40200
2لوله جدار چاه8812کیلوگرم40300
3لوله جدار چاه81012کیلوگرم40300
4لوله جدار چاه10612کیلوگرم40200
5لوله جدار چاه10812کیلوگرم40300
6لوله جدار چاه101012کیلوگرم40300
7لوله جدار چاه12612کیلوگرم40200
8لوله جدار چاه12812کیلوگرم40300
9لوله جدار چاه121012کیلوگرم40300
10لوله جدار چاه14612کیلوگرم40200
11لوله جدار چاه14812کیلوگرم40300
12لوله جدار چاه141012کیلوگرم40300
13لوله جدار چاه16612کیلوگرم40200
14لوله جدار چاه16812کیلوگرم40300
15لوله جدار چاه161012کیلوگرم40300
(بیشتر…)

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

لوله صنعتی

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.3626کیلوگرم41300
2قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.37.52.56کیلوگرم40500
3قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.3936کیلوگرم41200
4قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.77.526کیلوگرم41300
5قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.79.22.56کیلوگرم40500
6قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.711.336کیلوگرم41200
7قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.79.426کیلوگرم41300
8قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.711.82.56کیلوگرم40500
9قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.71436کیلوگرم41200
10قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.716.53.56کیلوگرم41200
11قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.212.326کیلوگرم41300
12قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.215.42.56کیلوگرم40500
13قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.218.536کیلوگرم41200
14قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.221.63.56کیلوگرم41200
15قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.224.846کیلوگرم41200
16قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.31426کیلوگرم41300
17قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.317.42.56کیلوگرم40500
18قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.320.936کیلوگرم41200
19قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.324.43.56کیلوگرم41200
20قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.328.446کیلوگرم41200
21قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.317.626کیلوگرم41300
22قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.3222.56کیلوگرم40500
23قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.326.436کیلوگرم41200
24قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.330.83.56کیلوگرم41200
25قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.335.546کیلوگرم40700
26قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.321.326کیلوگرم41100
27قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.3282.56کیلوگرم40600
28قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.333.636کیلوگرم40700
29قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.339.23.56کیلوگرم40700
30قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.344.846کیلوگرم40700
31قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.92626کیلوگرم41100
32قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.932.72.56کیلوگرم40600
33قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.939.336کیلوگرم40700
34قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.945.83.56کیلوگرم40700
35قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.952.446کیلوگرم40700
36قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.629.626کیلوگرم41100
37قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.6372.56کیلوگرم40600
38قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.644.436کیلوگرم40700
39قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.651.83.56کیلوگرم40700
40قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.659.246کیلوگرم40700
41قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.333.626کیلوگرم41100
42قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.3412.56کیلوگرم40600
43قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.35036کیلوگرم40700
44قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.358.83.56کیلوگرم40700
45قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.36746کیلوگرم40700
46قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.375.64.56کیلوگرم41300
47قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.349.226کیلوگرم41100
48قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.361.82.56کیلوگرم40600
49قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.373.336کیلوگرم40700
50قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.385.33.56کیلوگرم40700
51قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.397.246کیلوگرم40700
52قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.3111.34.56کیلوگرم41300
(بیشتر…)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

لوله گاز کچو اصفهان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفنام محصولسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)بارگیریقیمت (تومان)
1لوله گاز روکار خانگی1/22.356کارخانه اصفهان45500
2لوله گاز روکار خانگی3/42.356کارخانه اصفهان45500
3لوله گاز روکار خانگی12.86کارخانه اصفهان45500
4لوله گاز روکار خانگی1-1/42.86کارخانه اصفهان45500
5لوله گاز روکار خانگی1/22.56کارخانه اصفهان45500
6لوله گاز روکار خانگی3/42.56کارخانه اصفهان45500
7لوله گاز روکار خانگی13 تا 46کارخانه اصفهان45000
8لوله گاز روکار خانگی1-1/43 تا 46کارخانه اصفهان45000
9لوله گاز روکار خانگی1-1/23 تا 46کارخانه اصفهان45000
10لوله گاز روکار خانگی23 تا 46کارخانه اصفهان45000
11لوله گاز روکار خانگی2-1/23 تا 46کارخانه اصفهان45000
12لوله گاز روکار خانگی33 تا 46کارخانه اصفهان45000
13لوله گاز روکار خانگی3-1/23 تا 46کارخانه اصفهان45000
14لوله گاز روکار خانگی43 تا 46کارخانه اصفهان45000
15لوله گاز توکار API1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
16لوله گاز توکار API3/42/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
17لوله گاز توکار API12/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
18لوله گاز توکار API1-1/42/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
19لوله گاز توکار API1-1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
20لوله گاز توکار API22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
21لوله گاز توکار API2-1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
22لوله گاز توکار API32/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
23لوله گاز توکار API3-1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
24لوله گاز توکار API42/6 تا 4/26کارخانه اصفهان48950
(بیشتر…)

قیمت لوله صنعتی سپاهان

لوله صنعتی سپاهان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2 صنعتی در کارخانه21.326کیلوگرم44200
2لوله 3/4 صنعتی در کارخانه26.726کیلوگرم44200
3لوله 1 صنعتی در کارخانه33.426کیلوگرم44200
4لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه42.226کیلوگرم44200
5لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه48.326کیلوگرم44200
6لوله 2 صنعتی در کارخانه60.326کیلوگرم44200
7لوله 3 صنعتی در کارخانه88.926کیلوگرم44200
8لوله 4 صنعتی در کارخانه114.326کیلوگرم44200
9لوله 1/2 صنعتی در کارخانه21.32.5 تا 66کیلوگرم45100
10لوله 3/4 صنعتی در کارخانه26.72.5 تا 66کیلوگرم45100
11لوله 1 صنعتی در کارخانه33.42.5 تا 66کیلوگرم45100
12لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه42.22.5 تا 66کیلوگرم45100
13لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه48.32.5 تا 66کیلوگرم45100
14لوله 2 صنعتی در کارخانه60.32.5 تا 66کیلوگرم45100
15لوله 3 صنعتی در کارخانه88.92.5 تا 66کیلوگرم45100
16لوله 4 صنعتی در کارخانه114.32.5 تا 66کیلوگرم45100
17لوله 5 صنعتی در کارخانه141.32.5 تا 66کیلوگرم45100
18لوله 6 صنعتی در کارخانه168.32.5 تا 66کیلوگرم45100
19لوله 8 صنعتی در کارخانه219.12.5 تا 66کیلوگرم45100
(بیشتر…)

قیمت لوله گاز توکار سپاهان

لوله گازی توکار سپاهان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن هر بسته (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/461350169کیلوگرم48950
2لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/461350127کیلوگرم48950
3لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135091کیلوگرم48950
4لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135061کیلوگرم48950
5لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135061کیلوگرم48950
6لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135037کیلوگرم48950
7لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135037کیلوگرم48950
8لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135024کیلوگرم48950
9لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135010کیلوگرم48950
(بیشتر…)

قیمت لوله گاز روکار سپاهان

لوله گازی روکار سپاهان

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن هر بسته (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2 گازی روکار سپاهان2/5 تا 361250169شاخه47300
2لوله 3/4 گازی روکار سپاهان2/5 تا 361250127شاخه47300
3لوله 1 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125091شاخه47300
4لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125061شاخه47300
5لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125061شاخه47300
6لوله 2 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125037شاخه47300
7لوله 1/2 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/861250169شاخه48900
8لوله 3/4 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/861250127شاخه48900
9لوله 1 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/86125091شاخه48900
10لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/86125061شاخه48900
11لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/86125037شاخه48900
(بیشتر…)

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی

بروزرسانی: 05-12-1402

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزنواحدقیمت (تومان)
1لوله 10 مبلی5060.73کیلوگرم54000
2لوله 10 مبلی7061.02کیلوگرم54000
3لوله 10 مبلی9061.32کیلوگرم54000
4لوله 10 مبلی161.47کیلوگرم54000
5لوله 10 مبلی1.2561.83کیلوگرم54000
6لوله 10 مبلی1.562کیلوگرم54000
7لوله 13 مبلی7061.3کیلوگرم54000
8لوله 13 مبلی9061.7کیلوگرم54000
9لوله 13 مبلی161.9کیلوگرم54000
10لوله 13 مبلی1.2562.3کیلوگرم54000
11لوله 13 مبلی1.562.8کیلوگرم54000
12لوله 16 مبلی7061.6کیلوگرم54000
13لوله 16 مبلی9062.1کیلوگرم54000
14لوله 16 مبلی162.3کیلوگرم54000
15لوله 16 مبلی1.2562.9کیلوگرم54000
16لوله 16 مبلی1.563.5کیلوگرم54000
17لوله 18 مبلی7061.8کیلوگرم54000
18لوله 18 مبلی9062.3کیلوگرم54000
19لوله 18 مبلی162.6کیلوگرم54000
20لوله 18 مبلی1.2563.3کیلوگرم54000
21لوله 18 مبلی1.563.9کیلوگرم54000
22لوله 20 مبلی7062کیلوگرم54000
23لوله 20 مبلی9062.6کیلوگرم54000
24لوله 20 مبلی162.9کیلوگرم54000
25لوله 20 مبلی1.2563.6کیلوگرم54000
26لوله 20 مبلی1.564.4کیلوگرم54000
(بیشتر…)

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

لوله گالوانیزه قزوین

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزنضخامت (mm)واحدطول شاخه (m)قیمت (تومان)
1لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.36.52کیلوگرم661000
2لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.382.5کیلوگرم661000
3لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.77.952کیلوگرم661000
4لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.7102.5کیلوگرم661000
5لوله 1 گالوانیزه قزوین33.4102کیلوگرم661000
6لوله 1 گالوانیزه قزوین33.412.52.5کیلوگرم661000
7لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین42.212.52کیلوگرم661000
8لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین42.215.72.5کیلوگرم661000
9لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین48.314.52کیلوگرم661000
10لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین48.3182.5کیلوگرم661000
11لوله 2 گالوانیزه قزوین60.3182کیلوگرم661000
12لوله 2 گالوانیزه قزوین60.322.32.5کیلوگرم661000
13لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین7622.52کیلوگرم661000
14لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین76282.5کیلوگرم661000
15لوله 3 گالوانیزه قزوین88.926.42کیلوگرم661000
16لوله 3 گالوانیزه قزوین88.932.92.5کیلوگرم661000
17لوله 4 گالوانیزه قزوین114.333.92کیلوگرم661000
18لوله 4 گالوانیزه قزوین114.342.22.5کیلوگرم661000
19لوله 5 گالوانیزه قزوین141.341.72کیلوگرم661000
20لوله 5 گالوانیزه قزوین141.3152.52.5کیلوگرم661000
21لوله 6 گالوانیزه قزوین168.3502کیلوگرم661000
22لوله 6 گالوانیزه قزوین168.3622.5کیلوگرم661000
(بیشتر…)

قیمت لوله داربستی

لوله داربستی

بروزرسانی: 05-12-1402

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزنضخامت (mm)طول شاخه (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2-1 داربستی48.31426کارخانهکیلوگرم40800
2لوله 1/2-1 داربستی48.316.22.26کارخانهکیلوگرم39700
3لوله 1/2-1 داربستی48.317.22.56کارخانهکیلوگرم39600
4لوله 1/2-1 داربستی48.32136کارخانهکیلوگرم39700
(بیشتر…)

لوله فولادی؛ از مقاوم‌ترین و پرمصرف‌ترین محصولات فولادی

لوله فولادی به گروهی از لوله‌‌ها گفته می‌شود که بدنه و متریال اصلی آن‌ها از فولاد کربن‌دار می‌باشد. به طور کلی می‌توان انواع لوله‌های فولادی را به دو گروه درزدار و بدون‌درز تقسیم‌بندی نمود.

انواع لوله های فولادی موجود در بازار آهن

لوله‌های فولادی به دلیل تنوع زیاد در سایز، ابعاد و ضخامت از کاربرد بسیاری در صنایع مختلف برخوردارند.

به طور کلی از لوله برای انتقال سیالات متعدد از قبیل آب، نفت، بنزین، گاز، روغن و غیره در کارخانه‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر این، انواع لوله در انتقال کابل، سیم‌های مخابراتی و برق‌کشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع لوله فولادی

لوله‌های فولادی در انواع مختلفی به تولید می‌رسند که هر کدام بسته به سایز، مقاومت، جنس و سایر ویژگی‌هایی که دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از انواع لوله‌های فولادی موجود در بازار آهن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • لوله گاز

لوله گاز توکار: لوله گاز توکار دارای مقاومت بالایی نسبت به فرسودگی و خوردگی می‌باشد، به همین دلیل از آن به عنوان انتقال گازی شهری استفاده می‌گردد.

لوله گاز روکار: از لوله گاز روکار در داخل ساختمان برای لوله‌کشی و اجرای انشعابات داخل ساختمان استفاده می‌گردد.

*** لوله گازی روکار نسبت به لوله گازی توکار از قیمت پایین‌تری برخوردار است. ***

 • لوله API

این نوع لوله از قابلیت تحمل فشار زیاد برخوردارند و به همین منظور برای انتقال حجم بالایی از نفت و گاز در زمان کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مواد اولیه تشکیل‌دهنده لوله‌های API، فولاد کربن‌دار و منگنز است و همین جهت از کاربرد فراوانی در خطوط انتقال برخوردار می‌باشد.

 • لوله اسپیرال

در این نوع لوله فولادی از نوار فولادی نورد گرم استفاده می‌شود که به همین منظور آن‌ها را لوله اسپیرال می‌نامند. لوله اسپیرال در سایزهای 5 تا 120 اینچ به تولید می‌رسد و کاربرد اصلی آن در آب‌رسانی و گازرسانی می‌باشد.

با توجه به اینکه داخل لوله اسپیرال یکدست می‌باشد، زیان‌هایی که به سبب اصطکاک ممکن است ایجاد شود، بسیار زیاد کاهش خواهد یافت.

از دیگر مزایای لوله اسپیرال نسبت به سایر انواع لوله می‌توان به:

 • مقاومت در برابر ترک و شکست
 • عدم نیاز به تجهیزات سنگین برای تولید
 • شکل ‌پذیری بالا
 • نبود محدودیت برای طول لوله
 • هزینه پایین
 • خواص مکانیکی بالا

اشاره کرد.

 • لوله مبلی

این نوع لوله در طی فرآیند نورد سرد با استفاده از ورق‌های روغنی نازک به تولید می‌رسد. با توجه به فرآیند تولید لوله مبلی، انعطاف‌پذیری بالا، استقامت کششی، قابلیت جوشکاری، مقاومت در برابر خوردگی و غیره از از ویژگی‌های این نوع لوله به شمار می‌رود.

جالب است بدانید که؛ دلیل نام‌گذاری این لوله، تحمل بالای آن در وزن می‌باشد که همین عامل سبب استفاده از آن در ساخت پایه مبل می‌باشد.

 • لوله بدون درز (مانیسمان)

یکی دیگر از انواع لوله فولادی در بازار، لوله مانیسمان یا لوله بدون‌درز می‌باشد که با توجه به استحکام بالا و یکپارچگی سطح لوله، در صنایع مهم و مختلفی اعم از پتروشیمی، هسته‌ای، کشتی‌سازی و غیره کاربرد دارد.

کیفیت این نوع لوله سبب تحمل فشار و سرعت بالا در انتقال به وسیله آن شده است. تولید لوله بدون درز به وسیله حرارت، قالب‌گیری، کشش و در نهایت سرد کردن شمش فولادی انجام می‌گیرد.

تـوجـه: روش تولید این نوع لوله، سبب قیمت بالای آن نسبت به سایر انواع لوله شده است.

 • لوله درزدار (درز مستقیم)

لوله درزدار یا درز مستقیم، نوع دیگری از لوله است که از لحاظ شکل ظاهری مشابه لوله بدون‌درز می‌باشد اما روش تولید متفاوت!

در تولید این نوع لوله از ورق فولادی با ضخامت کم استفاده می‌گردد. در واقع پس از عبور ورق‌های برش خورده از غلتک‌های مخصوص، لبه‌های آن به شکل لوله فرم گرفته و در نهایت با استفاده از عملیات جوشکاری، به یکدیگر جوش داده می‌شوند.

 • لوله لنس

لوله لنس در ابعاد و اشکال متنوع به تولید می‌رسد. این نوع لوله در انتقال پودرهای مذاب و گاز مانند اکسیژن، آرگون، نیتروژن و غیره کاربرد دارد. علاوه بر این، از لوله لنس جهت شست و شوی مخازن بزرگ و نازل‌ها نیز استفاده می‌شود.

 • لوله گوشت‌دار (لوله صنعتی)

نوع دیگری از انواع لوله‌های فولادی، لوله گوشت‌دار یا صنعتی نامیده می‌شود که از فولاد کربن‌دار به تولید می‌رسد. 

لوله صنعتی از ضخامت بیشتری نسبت به سایر انواع لوله برخوردار است و به همین جهت، دارای مقاومت بالاتری نسبت به دیگر لوله‌های فولادی می‌باشد.

از کاربردهای لوله صنعتی می‌توان به استفاده از آن در صنعت پتروشیمی، انتقال سیالات، ساخت خرپاها و پل‌های فلزی اشاره کرد.

 • لوله جدار چاه

این نوع لوله در جدار چاه قرار می‌گیرد و در ابعاد مختلفی به تولید می‌رسد. با قرار گرفتن این لوله در دیواره چاه، استخراج منابعی مثل نفت و گاز و یا پمپاژ آب آسانتر می‌گردد.

از مهمترین کاربردهای لوله چدار چاه می‌توان به اثر آن در جلوگیری از تخریب چاه به دلیل مقاومت این نوع لوله در برابر زنگ‌زدگی و طول عمر بالای آن اشاره کرد.

لوله جدار چاه را می‌توان به دو نوع شیاردار مشبک و بدون شیار تقسیم‌بندی کرد.

 • لوله آتشخوار

یکی دیگر از انواع لوله فولادی، لوله آتشخوار است که به دلیل وجود آلیاژی خاص در متریال آن، از مقاومت بالایی در برابر حرارت و فشار برخوردار است.

بر همین اساس از این نوع لوله در صنایع مختلفی که با گرما و دماهای بالا در ارتباط هستند، استفاده می‌شود.

پارامترهایی مانند سایز و میزان درزها و شکاف‌های موجود در لوله در قیمت نهایی لوله آتشخوار موثر می‌باشند.

 • لوله استنلس استیل

یکی دیگر از انواع لوله فولادی، لوله استنلس استیل است که در برابر خوردگی از مقاومت بالایی برخوردار می‌باشد. همین ویژگی، سبب شده که از لوله استنلس استیل در انتقال مواد خورنده استفاده شود.

علاوه بر این، از این نوع لوله برای انتقال مواد خوراکی بدون تغییر بو، مزه یا رنگ در صنعت مواد غذایی نیز استفاده می‌گردد.

 • لوله گالوانیزه

این نوع لوله نیز از خاصیت ضدخوردگی و استحکام بالا برخوردار است. لوله گالوانیزه شامل اتصالاتی مانند کمربند، برشن و قفل است که با پیچ‌ به هم وصل شده و در نهایت با مواد مخصوص، آب‌بندی می‌شوند.

طول این نوع لوله، حدودا به 6 متر می‌رسد.

 • لوله داربستی

لوله داربستی بیشتر به عنوان نگهدارنده سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با سایر لوله‌ها نیز متفاوت می‌باشد.

داربست‌های ساختمانی در واقع از وصل‌شدن لوله‌های فولادی که 3 الی 6 متر هستند، در دو نوع سبک و سنگین ساخته می‌شوند.

ضخامت دیواره لوله داربستی، ۳٫۲ میلی‌متر و قطر خارجی آن ۴۸٫۳ میلی‌متر می‌باشد.

کاربرد لوله فولادی در صنعت

اگر اطراف خود را به دقت نگاه کنید؛ تقریبا در هر مکانی از صنایع کوچک گرفته تا بزرگ، می‌توانید استفاده از لوله را مشاهده کنید. با توجه به اینکه انواع لوله‌های فولادی در هر سایز و ضخامتی از مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی برخوردارند، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربردهای لوله فولادی به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:

 • انتقال نفت و گاز
 • در صنایع ساخت وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتور
 • پل‌سازی
 • ساخت لوازم خانگی
 • حفاظت از کابل‌های برق
 • صنعت کشاورزی
 • پروژه انتقال آب
 • در صنعت ساختمان‌سازی به عنوان داربست
 • مراکز تفریحی
 • انتقالات مواد خورنده
 • ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی
 

پرسش‌های متداول پیرامون خرید انواع لوله فولادی از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید لوله فولادی تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت لوله فولادی در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.