قیمت لوله

قطر؛ سایز؛ ضخامت و جنس آهن بکار رفته شده در تولید لوله‌های فولادی تعیین کننده کاربرد این مقطع در ساختمان‌سازی، پروژه‌های انتقال آب، گاز و سایر مایعات و صنایع می‌باشد. قیمت لوله اهنی بصورت لحظه‌ای و انلاین در جداول زیر به‌روز رسانی می‌گردد. انواع لوله‌ها مانند مانیسمان (Mannesmann Pipes) چین با رده‌های 20؛ 40 و 80، اسپیرال (Spiral)، تست آب، جدار چاه، انواع لوله صنعتی، داربست، گاز (توکار و روکار) و گالوانیزه در سبد محصولات آهن‌باکس موجود می‌باشد. جهت خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان فروش ما تماس بگیرید. مبالغ، بدون احتساب ارزش افزوده می‌باشد​.

قیمت لوله مانیسمان چین رده 20

لوله مانیسمان چین رده 20

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ردهضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله مانیسمان 1/221.3202.56شاخه400,000
2لوله مانیسمان 3/426.7202.56شاخه500,000
3لوله مانیسمان 133.4202.66شاخه800,000
4لوله مانیسمان 1/4-142.2202.86شاخه1,100,000
5لوله مانیسمان 1/2-148.3202.86شاخه1,220,000
6لوله مانیسمان 260.32036شاخه1,650,000
7لوله مانیسمان 1/2-2732036شاخه2,730,000
8لوله مانیسمان 388.9203.26شاخه2,900,000
9لوله مانیسمان 4114.3204.56شاخه4,400,000
10لوله مانیسمان 5141.32046شاخه6,500,000
11لوله مانیسمان 6168.32056شاخه7,418,000
12لوله مانیسمان 8219.1206.356شاخه17,600,000
(بیشتر…)

قیمت لوله تست آب

لوله تست آب

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله تست آب 1.226کیلوگرم49500
2لوله تست آب 1.22.56کیلوگرم49500
3لوله تست آب 1.236کیلوگرم49500
4لوله تست آب 3.426کیلوگرم49500
5لوله تست آب 3.42.56کیلوگرم49500
6لوله تست آب 3.436کیلوگرم49500
7لوله تست آب 126کیلوگرم49500
8لوله تست آب 12.56کیلوگرم49500
9لوله تست آب 136کیلوگرم49500
10لوله تست آب 1/4-126کیلوگرم49500
11لوله تست آب 1/4-12.56کیلوگرم49500
12لوله تست آب 1/4-136کیلوگرم49500
13لوله تست آب 1/4-13.56کیلوگرم49500
14لوله تست آب 226کیلوگرم49500
15لوله تست آب 22.56کیلوگرم49500
16لوله تست آب 236کیلوگرم49500
17لوله تست آب 23.56کیلوگرم49500
18لوله تست آب 246کیلوگرم49500
19لوله تست آب 1/2-226کیلوگرم49500
20لوله تست آب 1/2-22.56کیلوگرم49500
21لوله تست آب 1/2-236کیلوگرم49500
22لوله تست آب 1/2-23.56کیلوگرم49500
23لوله تست آب 1/2-246کیلوگرم49500
24لوله تست آب 326کیلوگرم49500
25لوله تست آب 32.56کیلوگرم49500
26لوله تست آب 336کیلوگرم49500
27لوله تست آب 33.56کیلوگرم49500
28لوله تست آب 346کیلوگرم49500
29لوله تست آب 1/2-326کیلوگرم49500
30لوله تست آب 1/2-32.56کیلوگرم49500
31لوله تست آب 1/2-336کیلوگرم49500
32لوله تست آب 1/2-33.56کیلوگرم49500
33لوله تست آب 1/2-346کیلوگرم49500
34لوله تست آب 426کیلوگرم49500
35لوله تست آب 42.56کیلوگرم49500
36لوله تست آب 436کیلوگرم49500
37لوله تست آب 43.56کیلوگرم49500
38لوله تست آب 446کیلوگرم49500
39لوله تست آب 44.56کیلوگرم49500
40لوله تست آب 626کیلوگرم49500
41لوله تست آب 62.56کیلوگرم49500
42لوله تست آب 636کیلوگرم49500
43لوله تست آب 63.56کیلوگرم49500
44لوله تست آب 646کیلوگرم49500
45لوله تست آب 64.56کیلوگرم49500
(بیشتر…)

قیمت لوله اسپیرال

لوله اسپیرال

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفنام محصولقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله اسپیرال1666 و 12کیلوگرم44200
2لوله اسپیرال1686 و 12کیلوگرم44200
3لوله اسپیرال16106 و 12کیلوگرم44200
4لوله اسپیرال1866 و 12کیلوگرم44200
5لوله اسپیرال1886 و 12کیلوگرم44200
6لوله اسپیرال18106 و 12کیلوگرم44200
7لوله اسپیرال2066 و 12کیلوگرم44200
8لوله اسپیرال2086 و 12کیلوگرم44200
9لوله اسپیرال20106 و 12کیلوگرم44200
10لوله اسپیرال2266 و 12کیلوگرم44200
11لوله اسپیرال2286 و 12کیلوگرم44200
12لوله اسپیرال22106 و 12کیلوگرم44200
13لوله اسپیرال2466 و 12کیلوگرم44200
14لوله اسپیرال2486 و 12کیلوگرم44200
15لوله اسپیرال24106 و 12کیلوگرم44200
16لوله اسپیرال2666 و 12کیلوگرم44200
17لوله اسپیرال2686 و 12کیلوگرم44200
18لوله اسپیرال26106 و 12کیلوگرم44200
19لوله اسپیرال2866 و 12کیلوگرم44200
20لوله اسپیرال2886 و 12کیلوگرم44200
21لوله اسپیرال28106 و 12کیلوگرم44200
22لوله اسپیرال3066 و 12کیلوگرم44200
23لوله اسپیرال3086 و 12کیلوگرم44200
24لوله اسپیرال30106 و 12کیلوگرم44200
25لوله اسپیرال3266 و 12کیلوگرم44200
26لوله اسپیرال3286 و 12کیلوگرم44200
27لوله اسپیرال32106 و 12کیلوگرم44200
(بیشتر…)

قیمت لوله مانیسمان چین رده 40

لوله مانیسمان چین رده ۴۰

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ردهضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله مانیسمان 1/221.3402.776شاخه445,000
2لوله مانیسمان 3/426.7402.876شاخه585,000
3لوله مانیسمان 133.4403.386شاخه895,000
4لوله مانیسمان 1/4-142.2403.566شاخه1,230,000
5لوله مانیسمان 1/2-148.3403.686شاخه1,300,000
6لوله مانیسمان 260.3403.916شاخه1,970,000
7لوله مانیسمان 1/2-273405.166شاخه3,300,000
8لوله مانیسمان 388.9405.496شاخه3,850,000
9لوله مانیسمان 1/2-3101.60405.746شاخه5,700,000
10لوله مانیسمان 4114.3406.026شاخه4,950,000
11لوله مانیسمان 5141.3406.556شاخه6,650,000
12لوله مانیسمان 6168.3407.116شاخه9,700,000
13لوله مانیسمان 8219.1408.186کیلوگرم21,000,000
14لوله مانیسمان 10273.1409.276کیلوگرم20,500,000
15لوله مانیسمان 12323.94010.316کیلوگرم21,500,000
16لوله مانیسمان 14355.604011.136کیلوگرم21,500,000
17لوله مانیسمان 16406.404012.706کیلوگرم22,500,000
18لوله مانیسمان 184574014.276کیلوگرم22,500,000
19لوله مانیسمان 205084015.096کیلوگرم24,500,000
20لوله مانیسمان 245104017.486کیلوگرم24,500,000
(بیشتر…)

قیمت لوله مانیسمان چین رده 80

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)قطر بیرونی (mm)ردهضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله مانیسمان 3/426.7803.916شاخه7800000
2لوله مانیسمان 133.4804.556شاخه1400000
3لوله مانیسمان 1/4-142.2804.856شاخه1800000
4لوله مانیسمان 1/2-148.3805.86شاخه2200000
5لوله مانیسمان 260.3805.546شاخه3170000
6لوله مانیسمان 1/2-273807.016شاخه5100000
7لوله مانیسمان 388.9807.626شاخه6980000
8لوله مانیسمان 1/2-3101.60808.086شاخه7250000
9لوله مانیسمان 4114.3808.566شاخه9240000
10لوله مانیسمان 5141.3809.536شاخه12650000
11لوله مانیسمان 6168.38010.976شاخه17200000
12لوله مانیسمان 8219.018012.706کیلوگرم33250000
13لوله مانیسمان 102738015.096کیلوگرم1700000
14لوله مانیسمان 123238017.486کیلوگرم1750000
15لوله مانیسمان 143558019.056کیلوگرم624,000
16لوله مانیسمان 164068021.446کیلوگرم624,000
17لوله مانیسمان 184578023.886کیلوگرم624,000
18لوله مانیسمان 205088026.196کیلوگرم624,000
19لوله مانیسمان 225598028.586کیلوگرم624,000
20لوله مانیسمان 245108030.966کیلوگرم624,000
(بیشتر…)

قیمت لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفنام محصولقطر (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله جدار چاه8612کیلوگرم44200
2لوله جدار چاه8812کیلوگرم44200
3لوله جدار چاه81012کیلوگرم44200
4لوله جدار چاه10612کیلوگرم44200
5لوله جدار چاه10812کیلوگرم44200
6لوله جدار چاه101012کیلوگرم44200
7لوله جدار چاه12612کیلوگرم44200
8لوله جدار چاه12812کیلوگرم44200
9لوله جدار چاه121012کیلوگرم44300
10لوله جدار چاه14612کیلوگرم44200
11لوله جدار چاه14812کیلوگرم44200
12لوله جدار چاه141012کیلوگرم44300
13لوله جدار چاه16612کیلوگرم44200
14لوله جدار چاه16812کیلوگرم44200
15لوله جدار چاه161012کیلوگرم44300
(بیشتر…)

قیمت لوله صنعتی درب کارخانه

لوله صنعتی

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزن شاخه (kg)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.3626کیلوگرم41500
2قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.37.52.56کیلوگرم41000
3قیمت 1/2 لوله صنعتی در کارخانه21.3936کیلوگرم41800
4قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.77.526کیلوگرم41500
5قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.79.22.56کیلوگرم41000
6قیمت 3/4 لوله صنعتی در کارخانه26.711.336کیلوگرم41800
7قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.79.426کیلوگرم41500
8قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.711.82.56کیلوگرم41000
9قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.71436کیلوگرم41800
10قیمت 1 لوله صنعتی در کارخانه33.716.53.56کیلوگرم43500
11قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.212.326کیلوگرم41500
12قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.215.42.56کیلوگرم41000
13قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.218.536کیلوگرم41800
14قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.221.63.56کیلوگرم44000
15قیمت 1/4-1 لوله صنعتی در کارخانه42.224.846کیلوگرم42000
16قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.31426کیلوگرم41500
17قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.317.42.56کیلوگرم41000
18قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.320.936کیلوگرم41800
19قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.324.43.56کیلوگرم41800
20قیمت 1/2-1 لوله صنعتی در کارخانه48.328.446کیلوگرم42000
21قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.317.626کیلوگرم41500
22قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.3222.56کیلوگرم41000
23قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.326.436کیلوگرم41800
24قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.330.83.56کیلوگرم41800
25قیمت 2 لوله صنعتی در کارخانه60.335.546کیلوگرم42000
26قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.321.326کیلوگرم41500
27قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.3282.56کیلوگرم41000
28قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.333.636کیلوگرم41800
29قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.339.23.56کیلوگرم41800
30قیمت 1/2-2 لوله صنعتی در کارخانه76.344.846کیلوگرم42000
31قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.92626کیلوگرم41500
32قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.932.72.56کیلوگرم41000
33قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.939.336کیلوگرم41800
34قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.945.83.56کیلوگرم41800
35قیمت 3 لوله صنعتی در کارخانه88.952.446کیلوگرم42000
36قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.629.626کیلوگرم41500
37قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.6372.56کیلوگرم41000
38قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.644.436کیلوگرم41800
39قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.651.83.56کیلوگرم41800
40قیمت 1/2-3 لوله صنعتی در کارخانه101.659.246کیلوگرم42000
41قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.333.626کیلوگرم41500
42قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.3412.56کیلوگرم41000
43قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.35036کیلوگرم41800
44قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.358.83.56کیلوگرم41800
45قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.36746کیلوگرم42000
46قیمت 4 لوله صنعتی در کارخانه114.375.64.56کیلوگرم42000
47قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.349.226کیلوگرم41500
48قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.361.82.56کیلوگرم41000
49قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.373.336کیلوگرم41800
50قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.385.33.56کیلوگرم41800
51قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.397.246کیلوگرم42000
52قیمت 6 لوله صنعتی در کارخانه168.3111.34.56کیلوگرم42000
(بیشتر…)

قیمت لوله گاز کچو اصفهان

لوله گاز کچو اصفهان

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفنام محصولسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)بارگیریقیمت (تومان)
1لوله گاز روکار خانگی1/22.356کارخانه اصفهان50600
2لوله گاز روکار خانگی3/42.356کارخانه اصفهان50600
3لوله گاز روکار خانگی12.86کارخانه اصفهان50600
4لوله گاز روکار خانگی1-1/42.86کارخانه اصفهان50600
5لوله گاز روکار خانگی1/22.56کارخانه اصفهان50100
6لوله گاز روکار خانگی3/42.56کارخانه اصفهان50100
7لوله گاز روکار خانگی13 تا 46کارخانه اصفهان50100
8لوله گاز روکار خانگی1-1/43 تا 46کارخانه اصفهان50100
9لوله گاز روکار خانگی1-1/23 تا 46کارخانه اصفهان50100
10لوله گاز روکار خانگی23 تا 46کارخانه اصفهان50100
11لوله گاز روکار خانگی2-1/23 تا 46کارخانه اصفهان50100
12لوله گاز روکار خانگی33 تا 46کارخانه اصفهان50100
13لوله گاز روکار خانگی3-1/23 تا 46کارخانه اصفهان50100
14لوله گاز روکار خانگی43 تا 46کارخانه اصفهان50100
15لوله گاز توکار API1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
16لوله گاز توکار API3/42/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
17لوله گاز توکار API12/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
18لوله گاز توکار API1-1/42/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
19لوله گاز توکار API1-1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
20لوله گاز توکار API22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
21لوله گاز توکار API2-1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
22لوله گاز توکار API32/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
23لوله گاز توکار API3-1/22/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
24لوله گاز توکار API42/6 تا 4/26کارخانه اصفهان51600
(بیشتر…)

قیمت لوله صنعتی سپاهان

لوله صنعتی سپاهان

بروزرسانی: 24-03-1403

سایز لوله (inch)سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2 صنعتی در کارخانه21.326کیلوگرم48000
2لوله 3/4 صنعتی در کارخانه26.726کیلوگرم48000
3لوله 1 صنعتی در کارخانه33.426کیلوگرم48000
4لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه42.226کیلوگرم48000
5لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه48.326کیلوگرم48000
6لوله 2 صنعتی در کارخانه60.326کیلوگرم48000
7لوله 3 صنعتی در کارخانه88.926کیلوگرم48000
8لوله 4 صنعتی در کارخانه114.326کیلوگرم48000
9لوله 1/2 صنعتی در کارخانه21.32.5 تا 66کیلوگرم45400
10لوله 3/4 صنعتی در کارخانه26.72.5 تا 66کیلوگرم45400
11لوله 1 صنعتی در کارخانه33.42.5 تا 66کیلوگرم45400
12لوله 1/4-1 صنعتی در کارخانه42.22.5 تا 66کیلوگرم45400
13لوله 1/2-1 صنعتی در کارخانه48.32.5 تا 66کیلوگرم45400
14لوله 2 صنعتی در کارخانه60.32.5 تا 66کیلوگرم45400
15لوله 3 صنعتی در کارخانه88.92.5 تا 66کیلوگرم45400
16لوله 4 صنعتی در کارخانه114.32.5 تا 66کیلوگرم45400
17لوله 5 صنعتی در کارخانه141.32.5 تا 66کیلوگرم45400
18لوله 6 صنعتی در کارخانه168.32.5 تا 66کیلوگرم45400
19لوله 8 صنعتی در کارخانه219.12.5 تا 66کیلوگرم45400
(بیشتر…)

قیمت لوله گاز توکار سپاهان

لوله گازی توکار سپاهان

بروزرسانی: 24-03-1403

سایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن هر بسته (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/461350169کیلوگرم55400
2لوله 3/4 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/461350127کیلوگرم55400
3لوله 1 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135091کیلوگرم55400
4لوله 1/4-1 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135061کیلوگرم55400
5لوله 1/2-1 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135061کیلوگرم55400
6لوله 2 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135037کیلوگرم55400
7لوله 1/2-2 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135037کیلوگرم55400
8لوله 3 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135024کیلوگرم55400
9لوله 4 گازی توکار (API) سپاهان2/8 تا 4/46135010کیلوگرم55400
(بیشتر…)

قیمت لوله گاز روکار سپاهان

لوله گازی روکار سپاهان

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن هر بسته (kg)تعداد هر بستهواحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2 گازی روکار سپاهان2/5 تا 361250169شاخه52600
2لوله 3/4 گازی روکار سپاهان2/5 تا 361250127شاخه52600
3لوله 1 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125091شاخه52600
4لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125061شاخه52600
5لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125061شاخه52600
6لوله 2 گازی روکار سپاهان2/5 تا 36125037شاخه52600
7لوله 1/2 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/861250169شاخه53100
8لوله 3/4 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/861250127شاخه53100
9لوله 1 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/86125091شاخه53100
10لوله 1/4-1 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/86125061شاخه53100
11لوله 1/2-1 گازی روکار سپاهان2/3 تا 2/86125037شاخه53100
(بیشتر…)

قیمت لوله مبلی

لوله مبلی

بروزرسانی: 23-03-1403

سایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزنواحدقیمت (تومان)
1لوله 10 مبلی5060.73کیلوگرم55100
2لوله 10 مبلی7061.02کیلوگرم55100
3لوله 10 مبلی9061.32کیلوگرم55100
4لوله 10 مبلی161.47کیلوگرم55100
5لوله 10 مبلی1.2561.83کیلوگرم55100
6لوله 10 مبلی1.562کیلوگرم55100
7لوله 13 مبلی7061.3کیلوگرم55100
8لوله 13 مبلی9061.7کیلوگرم55100
9لوله 13 مبلی161.9کیلوگرم55100
10لوله 13 مبلی1.2562.3کیلوگرم55100
11لوله 13 مبلی1.562.8کیلوگرم55100
12لوله 16 مبلی7061.6کیلوگرم55100
13لوله 16 مبلی9062.1کیلوگرم55100
14لوله 16 مبلی162.3کیلوگرم55100
15لوله 16 مبلی1.2562.9کیلوگرم55100
16لوله 16 مبلی1.563.5کیلوگرم55100
17لوله 18 مبلی7061.8کیلوگرم55100
18لوله 18 مبلی9062.3کیلوگرم55100
19لوله 18 مبلی162.6کیلوگرم55100
20لوله 18 مبلی1.2563.3کیلوگرم55100
21لوله 18 مبلی1.563.9کیلوگرم55100
22لوله 20 مبلی7062کیلوگرم55100
23لوله 20 مبلی9062.6کیلوگرم55100
24لوله 20 مبلی162.9کیلوگرم55100
25لوله 20 مبلی1.2563.6کیلوگرم55100
26لوله 20 مبلی1.564.4کیلوگرم55100
(بیشتر…)

قیمت لوله گالوانیزه قزوین

لوله گالوانیزه قزوین

بروزرسانی: 24-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزنضخامت (mm)واحدطول شاخه (m)قیمت (تومان)
1لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.36.52کیلوگرم664000
2لوله 1/2 گالوانیزه قزوین21.382.5کیلوگرم664000
3لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.77.952کیلوگرم664000
4لوله 3/4 گالوانیزه قزوین26.7102.5کیلوگرم664000
5لوله 1 گالوانیزه قزوین33.4102کیلوگرم664000
6لوله 1 گالوانیزه قزوین33.412.52.5کیلوگرم664000
7لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین42.212.52کیلوگرم664000
8لوله 1/4-1 گالوانیزه قزوین42.215.72.5کیلوگرم664000
9لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین48.314.52کیلوگرم664000
10لوله 1/2-1 گالوانیزه قزوین48.3182.5کیلوگرم664000
11لوله 2 گالوانیزه قزوین60.3182کیلوگرم664000
12لوله 2 گالوانیزه قزوین60.322.32.5کیلوگرم664000
13لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین7622.52کیلوگرم664000
14لوله 1/2-2 گالوانیزه قزوین76282.5کیلوگرم664000
15لوله 3 گالوانیزه قزوین88.926.42کیلوگرم664000
16لوله 3 گالوانیزه قزوین88.932.92.5کیلوگرم664000
17لوله 4 گالوانیزه قزوین114.333.92کیلوگرم664000
18لوله 4 گالوانیزه قزوین114.342.22.5کیلوگرم664000
19لوله 5 گالوانیزه قزوین141.341.72کیلوگرم664000
20لوله 5 گالوانیزه قزوین141.3152.52.5کیلوگرم664000
21لوله 6 گالوانیزه قزوین168.3502کیلوگرم664000
22لوله 6 گالوانیزه قزوین168.3622.5کیلوگرم664000
(بیشتر…)

قیمت لوله داربستی

لوله داربستی

بروزرسانی: 23-03-1403

ردیفسایز لوله (inch)سایز لوله (mm)وزنضخامت (mm)طول شاخه (m)بارگیریواحدقیمت (تومان)
1لوله 1/2-1 داربستی48.31426کارخانهکیلوگرم40000
2لوله 1/2-1 داربستی48.316.22.26کارخانهکیلوگرم39300
3لوله 1/2-1 داربستی48.317.22.56کارخانهکیلوگرم38800
4لوله 1/2-1 داربستی48.32136کارخانهکیلوگرم38800
(بیشتر…)

لوله فولادی؛ از مقاوم‌ترین و پرمصرف‌ترین محصولات فولادی

لوله فولادی به گروهی از لوله‌‌ها گفته می‌شود که بدنه و متریال اصلی آن‌ها از فولاد کربن‌دار می‌باشد. به طور کلی می‌توان انواع لوله‌های فولادی را به دو گروه درزدار و بدون‌درز تقسیم‌بندی نمود.

انواع لوله های فولادی موجود در بازار آهن

لوله‌های فولادی به دلیل تنوع زیاد در سایز، ابعاد و ضخامت از کاربرد بسیاری در صنایع مختلف برخوردارند.

به طور کلی از لوله برای انتقال سیالات متعدد از قبیل آب، نفت، بنزین، گاز، روغن و غیره در کارخانه‌ها استفاده می‌شود. علاوه بر این، انواع لوله در انتقال کابل، سیم‌های مخابراتی و برق‌کشی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع لوله فولادی

لوله‌های فولادی در انواع مختلفی به تولید می‌رسند که هر کدام بسته به سایز، مقاومت، جنس و سایر ویژگی‌هایی که دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از انواع لوله‌های فولادی موجود در بازار آهن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • لوله گاز

لوله گاز توکار: لوله گاز توکار دارای مقاومت بالایی نسبت به فرسودگی و خوردگی می‌باشد، به همین دلیل از آن به عنوان انتقال گازی شهری استفاده می‌گردد.

لوله گاز روکار: از لوله گاز روکار در داخل ساختمان برای لوله‌کشی و اجرای انشعابات داخل ساختمان استفاده می‌گردد.

*** لوله گازی روکار نسبت به لوله گازی توکار از قیمت پایین‌تری برخوردار است. ***

 • لوله API

این نوع لوله از قابلیت تحمل فشار زیاد برخوردارند و به همین منظور برای انتقال حجم بالایی از نفت و گاز در زمان کوتاه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مواد اولیه تشکیل‌دهنده لوله‌های API، فولاد کربن‌دار و منگنز است و همین جهت از کاربرد فراوانی در خطوط انتقال برخوردار می‌باشد.

 • لوله اسپیرال

در این نوع لوله فولادی از نوار فولادی نورد گرم استفاده می‌شود که به همین منظور آن‌ها را لوله اسپیرال می‌نامند. لوله اسپیرال در سایزهای 5 تا 120 اینچ به تولید می‌رسد و کاربرد اصلی آن در آب‌رسانی و گازرسانی می‌باشد.

با توجه به اینکه داخل لوله اسپیرال یکدست می‌باشد، زیان‌هایی که به سبب اصطکاک ممکن است ایجاد شود، بسیار زیاد کاهش خواهد یافت.

از دیگر مزایای لوله اسپیرال نسبت به سایر انواع لوله می‌توان به:

 • مقاومت در برابر ترک و شکست
 • عدم نیاز به تجهیزات سنگین برای تولید
 • شکل ‌پذیری بالا
 • نبود محدودیت برای طول لوله
 • هزینه پایین
 • خواص مکانیکی بالا

اشاره کرد.

 • لوله مبلی

این نوع لوله در طی فرآیند نورد سرد با استفاده از ورق‌های روغنی نازک به تولید می‌رسد. با توجه به فرآیند تولید لوله مبلی، انعطاف‌پذیری بالا، استقامت کششی، قابلیت جوشکاری، مقاومت در برابر خوردگی و غیره از از ویژگی‌های این نوع لوله به شمار می‌رود.

جالب است بدانید که؛ دلیل نام‌گذاری این لوله، تحمل بالای آن در وزن می‌باشد که همین عامل سبب استفاده از آن در ساخت پایه مبل می‌باشد.

 • لوله بدون درز (مانیسمان)

یکی دیگر از انواع لوله فولادی در بازار، لوله مانیسمان یا لوله بدون‌درز می‌باشد که با توجه به استحکام بالا و یکپارچگی سطح لوله، در صنایع مهم و مختلفی اعم از پتروشیمی، هسته‌ای، کشتی‌سازی و غیره کاربرد دارد.

کیفیت این نوع لوله سبب تحمل فشار و سرعت بالا در انتقال به وسیله آن شده است. تولید لوله بدون درز به وسیله حرارت، قالب‌گیری، کشش و در نهایت سرد کردن شمش فولادی انجام می‌گیرد.

تـوجـه: روش تولید این نوع لوله، سبب قیمت بالای آن نسبت به سایر انواع لوله شده است.

 • لوله درزدار (درز مستقیم)

لوله درزدار یا درز مستقیم، نوع دیگری از لوله است که از لحاظ شکل ظاهری مشابه لوله بدون‌درز می‌باشد اما روش تولید متفاوت!

در تولید این نوع لوله از ورق فولادی با ضخامت کم استفاده می‌گردد. در واقع پس از عبور ورق‌های برش خورده از غلتک‌های مخصوص، لبه‌های آن به شکل لوله فرم گرفته و در نهایت با استفاده از عملیات جوشکاری، به یکدیگر جوش داده می‌شوند.

 • لوله لنس

لوله لنس در ابعاد و اشکال متنوع به تولید می‌رسد. این نوع لوله در انتقال پودرهای مذاب و گاز مانند اکسیژن، آرگون، نیتروژن و غیره کاربرد دارد. علاوه بر این، از لوله لنس جهت شست و شوی مخازن بزرگ و نازل‌ها نیز استفاده می‌شود.

 • لوله گوشت‌دار (لوله صنعتی)

نوع دیگری از انواع لوله‌های فولادی، لوله گوشت‌دار یا صنعتی نامیده می‌شود که از فولاد کربن‌دار به تولید می‌رسد. 

لوله صنعتی از ضخامت بیشتری نسبت به سایر انواع لوله برخوردار است و به همین جهت، دارای مقاومت بالاتری نسبت به دیگر لوله‌های فولادی می‌باشد.

از کاربردهای لوله صنعتی می‌توان به استفاده از آن در صنعت پتروشیمی، انتقال سیالات، ساخت خرپاها و پل‌های فلزی اشاره کرد.

 • لوله جدار چاه

این نوع لوله در جدار چاه قرار می‌گیرد و در ابعاد مختلفی به تولید می‌رسد. با قرار گرفتن این لوله در دیواره چاه، استخراج منابعی مثل نفت و گاز و یا پمپاژ آب آسانتر می‌گردد.

از مهمترین کاربردهای لوله چدار چاه می‌توان به اثر آن در جلوگیری از تخریب چاه به دلیل مقاومت این نوع لوله در برابر زنگ‌زدگی و طول عمر بالای آن اشاره کرد.

لوله جدار چاه را می‌توان به دو نوع شیاردار مشبک و بدون شیار تقسیم‌بندی کرد.

 • لوله آتشخوار

یکی دیگر از انواع لوله فولادی، لوله آتشخوار است که به دلیل وجود آلیاژی خاص در متریال آن، از مقاومت بالایی در برابر حرارت و فشار برخوردار است.

بر همین اساس از این نوع لوله در صنایع مختلفی که با گرما و دماهای بالا در ارتباط هستند، استفاده می‌شود.

پارامترهایی مانند سایز و میزان درزها و شکاف‌های موجود در لوله در قیمت نهایی لوله آتشخوار موثر می‌باشند.

 • لوله استنلس استیل

یکی دیگر از انواع لوله فولادی، لوله استنلس استیل است که در برابر خوردگی از مقاومت بالایی برخوردار می‌باشد. همین ویژگی، سبب شده که از لوله استنلس استیل در انتقال مواد خورنده استفاده شود.

علاوه بر این، از این نوع لوله برای انتقال مواد خوراکی بدون تغییر بو، مزه یا رنگ در صنعت مواد غذایی نیز استفاده می‌گردد.

 • لوله گالوانیزه

این نوع لوله نیز از خاصیت ضدخوردگی و استحکام بالا برخوردار است. لوله گالوانیزه شامل اتصالاتی مانند کمربند، برشن و قفل است که با پیچ‌ به هم وصل شده و در نهایت با مواد مخصوص، آب‌بندی می‌شوند.

طول این نوع لوله، حدودا به 6 متر می‌رسد.

 • لوله داربستی

لوله داربستی بیشتر به عنوان نگهدارنده سازه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و با سایر لوله‌ها نیز متفاوت می‌باشد.

داربست‌های ساختمانی در واقع از وصل‌شدن لوله‌های فولادی که 3 الی 6 متر هستند، در دو نوع سبک و سنگین ساخته می‌شوند.

ضخامت دیواره لوله داربستی، ۳٫۲ میلی‌متر و قطر خارجی آن ۴۸٫۳ میلی‌متر می‌باشد.

کاربرد لوله فولادی در صنعت

اگر اطراف خود را به دقت نگاه کنید؛ تقریبا در هر مکانی از صنایع کوچک گرفته تا بزرگ، می‌توانید استفاده از لوله را مشاهده کنید. با توجه به اینکه انواع لوله‌های فولادی در هر سایز و ضخامتی از مقاومت بالا در برابر فشار و خوردگی برخوردارند، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربردهای لوله فولادی به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:

 • انتقال نفت و گاز
 • در صنایع ساخت وسایل نقلیه اعم از خودرو و موتور
 • پل‌سازی
 • ساخت لوازم خانگی
 • حفاظت از کابل‌های برق
 • صنعت کشاورزی
 • پروژه انتقال آب
 • در صنعت ساختمان‌سازی به عنوان داربست
 • مراکز تفریحی
 • انتقالات مواد خورنده
 • ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی
 

پرسش‌های متداول پیرامون خرید انواع لوله فولادی از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید لوله فولادی تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت لوله فولادی در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.