لاپه یا پرلین چیست؟

لاپه عضوی (تیری)  است که از نیمرخ های سبک برای پوشش سقف یا دیوار به کار می رود.

لا په ها یا پرلین‌ها اغلب برای پوشش سقف های سبک صنعتی (سقف های شیبدار یا سوله ها) استفاده می شوند.

از پرلین برای پوشش دیوارها و متصل کردن ستون هایی که فاصله زیادی از هم دارند نیز می شود استفاده کرد.

لاپه

نیمرخ لاپه یا پرلین

نیمرخ مصرف شده برای  پرلین از نوع زد (z) , نبشی و یا ناودانی هستند و معمولا این نیمرخ ها بصورت سرد نورد شده می باشند. زیرا نیمرخ های سرد نورد

دیده شده وزن سبکتر نسبت به مقاطع گرم نورد شده دارند و به همین  دلیل رغبت بیشتری برای استفاده دارند.

طریقه نصب و استفاده

طریقه نصب و استفاده لاپه افقی به این صورت است که ابتدا اعضای اصلی سازه مانند ستون ها و سپس تیرهای اصلی روی هم سوار و متصل می شود. چنانچه

فاصله ستون ها از یکدیگر زیاد باشد و همچنین ارتفاع ستون ها نیز زیاد باشد برای پوشش دیوار ها ابتدا با لاپه های افقی ستون ها را به هم متصل می کنند لا په ها

به واسطه یک یا دو پیچ به یک نبشی و یا ورق و در نهایت به قاب اصلی متصل می شود.

لاپه های عمودی برای سقف استفاده می شوند که برای اتصال و کم کردن فاصله تیرهای اصلی مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که می دانیم مقاطع

سرد نورد شده یا فرم یافته بدلیل آنکه بسیار مستعد کمانش پیچشی جانبی هستند به وسیله ی میل مهار های کششی در دو یا سه نقطه از طول خود مهار

می شوند که به این مهار ها در اصطلاح آنتی سگراد یا در عام آن سگراد می گویند.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهن باکس مرجع قیمت ورق و آهن آلات

 

Scroll Up