مصرف آب در صنعت‌فولاد

مصرف آب در صنعت‌فولاد بسیار استفاده می شود.

بطور مثال برای سرد کردن و خنک کردن تجهیزات, کوره ها و محصولات واسطه ای فولاد، به عنوان عامل تمییز کننده مواد زاید و اکسیدها از

محصولات فولادی است. مصرف آب در صنعت‌فولاد به عنوان منبعی برای تولید بخار و به عنوان واسطه ای برای روغن های روان ساز و

محلول های تمیزکننده و همچنین برای  کنترل آلودگی هوا استفاده می شود.

مصرف آب در صنعت فولاد

میزان مصرف آب به چه عواملی بستگی دارد

  • روش تولید فولاد.
  • بهره وری آب مصرفی.
  • کیفیت آب مورد استفاده از جمله سختی آن بستگی دارد.

با توجه به تفاوت قابل توجه این عوامل در کشورها و کارخانجات مختلف، تعیین دقیق مصرف آب در صنعت‌فولاد به راحتی امکان پذیر

نیست. با این حال میانگین مصرف جهانی آب برای تولید فولاد از روش کوره بلند- کوره اکسیژنی حدود ۲۵٫۳ تا ۲۸٫۶ مترمکعب و برای روش

ذوب در کوره الکتریکی حدود ۲۶٫۵ تا ۲۸٫۱ مترمکعب در هر تن فولاد تولید شده تخمین زده شده است.

تامین آب برای صنایع فولادی

در حال حاضر تأمین مصرف آب در صنعت‌فولاد به روش های زیر امکان پذیر است:

  • استفاده از منابع آبی موجود در هر منطقه
  •  شیرین سازی آب دریا و استفاده از آن در مناطق ساحلی یا انتقال آن به مناطق مرکزی کشور
  • استفاده از پساب های تصفیه شده در هر منطقه

بسیاری از نقاط کشور با بحران کم آبی مواجه است. بیلان منفی موجود آب مجالی برای استفاده بیشتر مصرف آب در صنعت‌فولاد را

باقی  نمی گذارد. در چنین شرایط بحرانی، یکی از راهکارهای موجود شیرین سازی آب دریا است.

استفاده از آب دریا برای مصارف مختلف بخش صنعت بسیار حیاتی خواهد بود. با توجه به این که حجم آب بدست آمده از این روش خارج از

چرخه آب کشور  است، میزان و چگونگی استفاده از آن به پیشرفت این حوزه بستگی دارد. عوامل  اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی نیز

برای این امر بسیار حایز اهمیت می باشد.

صنعت می تواند با توجه به ارزش محصول خود نسبت به آب مصرفی، هزینه های اولیه و دائمی استفاده از آن و همچنین سیاست های

دولت در این زمینه، تا حد مورد نیاز از این آب استفاده کند.

پارامترهای موثر برای شیرین سازی آب دریا

پارامترهای موثر برای شیرین سازی آب دریا به شرح زیر می باشند:

  • مجاورت استان با دریا.
  • وجود طرح های مصوب یا ضمنی برای انتقال آب دریا به استان.
  •  فاصله استان تا دریا.
  • وجود ناهمواری های ژئوفیزیکی

شایان ذکر است که استفاده از آب شیرین کن ها منوط به انجام مطالعات زیست محیطی و پیش بینی تمهیدات لازم در راستای حذف یا

کاهش آثار سوء ناشی از بازگشت پساب های آب شیرین کن ها به آب دریا خواهد بود.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد, ورق و انواع پروفیل های ساختمانی.

Scroll Up