تاثیر عناصر در فولاد

تاثیر عناصر در فولاد تاثیر عناصر در فولاد باعث خصوصیات جدیدی در فولاد می گردد. از عمده ترین عنصرها در ترکیب فولاد می شود به عناصر زیر اشاره کرد: کربن سیلیسیم فسفر گوگرد منگنز نیکل کرم وانادایم مولیبدن کبالت تنگستن کربن کربن یکی از عناصر مهم و تاثیرگذار در فولاد می باشد که خصوصیات فولاد را …

تاثیر عناصر در فولاد مطلب کامل…