نقشه خوانی آرماتوربندی

خرید میلگرد به روش لیستوفر

خرید میلگرد به روش لیستوفر چگونه انجام می شود؟ خرید میلگرد به روش لیستوفر یکی از روش های تهیه میلگرد می باشد که امروزه کشورهای مدرن مانند کانادا و امریکا از این فرایند تهیه میلگرد، استفاده می کنند.   روش های متداول خرید و تهیه میلگرد  روش سنتی: در این روش سازنده، خرید میلگرد را …

خرید میلگرد به روش لیستوفر مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت پنجم

آرماتوربندی راه پله آرماتوربندی راه پله در پله های بتنی بایستی مطابق نقشه های آرماتوربندی دستگاه پله انجام شود. در نقشه های اجرایی آرماتوربندی مقطعی از شمشیری های دستگاه پله مشخص شده و جزئیات آرماتوربندی در آن شرح داده می شود. به کمک این نقشه اکیپ آرماتوربند می توانند به راحتی میلگرد مورد نیاز برای …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت پنجم مطلب کامل…

Scroll Up