نشریه 543

کلاف میانی چیست؟

کلاف میانی در سقف های تیرچه بلوک کلاف میانی با عناوینی دیگر مانند تای بیم و یا کلاف عرضی یکی از اجزای سقف های تیرچه بلوک می باشد. برای تقویت دیافراگم افقی ساختمان در امتداد عمود بر امتداد تیرچه ها و برای توزیع یکنواخت بار روی سقف تیرچه و بلوک وهمچنین در محلهایی که بار …

کلاف میانی چیست؟ مطلب کامل…

نشریه ۵۴۳ چیست؟

معرفی نشریه ۵۴۳ در صنعت ساختمان نشریه ۵۴۳ مربوط به دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه بلوک می باشد. در این نشریه همچنین مبانی طراحی و نکات اجرایی تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز نیز آموزش داده می شود. لزوم کاربرد نشریه ۵۴۳ در ایران، در چندسال اخیر …

نشریه ۵۴۳ چیست؟ مطلب کامل…

میلگرد ممان منفی چیست؟

میلگرد ممان منفی میلگرد ممان منفی در کجا استفاده می شود؟ میلگرد ممان منفی یکی از آیتم های مربوط به عملیات آرماتوربندی سقف های تیرچه بلوک می باشد. عملکرد میلگرد ممان منفی چیست؟ از آنجایی که اتصال تیرچه ها در تیرهای سقف تیرچه بلوک بصورت مفصلی (ساده) می باشند لازم است تا به کمک آرماتور …

میلگرد ممان منفی چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up