مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

کاربرد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط و مقررات لازم را برای طراحی , تحلیل و اجرای ساختمان‌های فولادی تعیین می‌کند که شامل طراحی به روش تنش مجاز و طراحی به روش حالت‌های حدی می‌باشد. لیکن ترکیب این دو روش و فصل‌های مربوطه به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. کاربرد …

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مطلب کامل…

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان چیست؟

تعریف مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان اختصاص دارد به طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه. بطور کلی مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی در زمینه طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره …

مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up