مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

کاربرد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط و مقررات لازم را برای طراحی , تحلیل و اجرای ساختمان‌های فولادی تعیین می‌کند که شامل طراحی به روش تنش مجاز و طراحی به روش حالت‌های حدی می‌باشد. لیکن ترکیب این دو روش و فصل‌های مربوطه به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. کاربرد …

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مطلب کامل…

Scroll Up