قیمت میلگرد ساده اصفهان

میلگرد ساده

قیمت میلگرد ساده

قیمت میلگرد میلگرد ساده در بیشتر موارد کاربرد صنعتی دارد که کارخانه کویر کاشان و یزد این نوع میلگرد را در ایران تولید می کنند

Scroll Up