طراحی به روش تنش مجاز

اصطلاحات نظام فنی و اجرایی پروژه ها

اصطلاحات نظام فنی و اجرایی پروژه ها- قسمت اول -مدیریت پروژه اصطلاحات نظام فنی و اجرایی پروژه ها مجموعه ای از اطلاعات و اصطلاحات استاندارد در مباحث فنی و اجرایی کشور می باشند که دانستن این تعاریف و اطلاعات بصورت دقیق و استاندارد می تواند باعث ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های مختلف اجرایی پروژه …

اصطلاحات نظام فنی و اجرایی پروژه ها مطلب کامل…

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

کاربرد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مبحث دهم مقررات ملی ساختمان حداقل ضوابط و مقررات لازم را برای طراحی , تحلیل و اجرای ساختمان‌های فولادی تعیین می‌کند که شامل طراحی به روش تنش مجاز و طراحی به روش حالت‌های حدی می‌باشد. لیکن ترکیب این دو روش و فصل‌های مربوطه به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد. کاربرد …

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مطلب کامل…

Scroll Up