ستون مسلح

ساختمان بنایی مسلح چیست؟

تعریف ساختمان بنایی مسلح مطابق آیین نامه ساختمان ساختمان بنایی مسلح ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آنها ساخته شده است. در ساختمان بنایی میلگرد های فولادی به همراه مصالح بنایی برای تحمل نیرو بکار می روند. در این ساختمان ها معمولا برای تحمل فشار و از میلگرد های فولادی برای …

ساختمان بنایی مسلح چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up