انواع فولاد ساختمانی

انواع فلزات ساختمانی

معرفی انواع فلزات ساختمانی فلزات ساختمانی بطور کلی به دو گروه آهنی و غیر آهنی تقسیم می شوند که این مقاله به معرفی انواع فلزات آهنی اختصاص دارد. انواع فلزات آهنی آهن خالص مصرف ساختمانی ندارد، اما انواع فولاد و چدن که آلیاژهای آن به حساب می آیند از پر مصرف ترین مصالح فلزی محسوب می …

انواع فلزات ساختمانی مطلب کامل…

Scroll Up