آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت ششم

آرماتوربندی دیواربرشی آرماتوربندی دیواربرشی یکی ازدیتیل های اجرایی می باشد که در نقشه های آرماتوربندی با یک شیت بندی مجزا مشخص می شوندودر این نقشه ها جزئیات اجرایی قسمت های مختلف دیوار برشی بطور کامل شرح داده می شوند . تعریف دیوار برشی بطور مختصر، دیواربرشی یکی از المانه مهم سازه ای می باشد و …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت ششم مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت پنجم

آرماتوربندی راه پله آرماتوربندی راه پله در پله های بتنی بایستی مطابق نقشه های آرماتوربندی دستگاه پله انجام شود. در نقشه های اجرایی آرماتوربندی مقطعی از شمشیری های دستگاه پله مشخص شده و جزئیات آرماتوربندی در آن شرح داده می شود. به کمک این نقشه اکیپ آرماتوربند می توانند به راحتی میلگرد مورد نیاز برای …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت پنجم مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت چهارم

آرماتوربندی سقف آرماتوربندی سقف در سیستم سقف های تیرچه بلوک شامل آرماتوربندی تیر، تای بیم و سنجاقی ، میلگرد ممان منفی تیرچه، میلگرد حرارتی، شناژهای مخف داخل سقف و آرماتوربندی دستگاه پله می باشد. هر یک ازمراحل عنوان شده در مرحله آرماتوربندی سقف، دارای جزئیات فنی و اجرایی مطابق نقشه های مصوب اجرایی می باشند …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت چهارم مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت سوم

آرماتوربندی تیر در سقف  بتنی مطابق نقشه های اجرایی آرماتوربندی تیر یکی دیگر از مراحل مهم آرماتوربندی در سقف می باشد. داشتن اطلاعات فنی و اجرایی در مورد آرماتوربندی تیر مطابق نقشه های اجرایی، به اکیپ آرماتوربند کمک می کند تا مسئله خم و برش میلگرد ها را با دقت بیشتری انجام دهند و علاوه …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت سوم مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت دوم

نقشه خوانی آرماتوربندی فونداسیون آرماتوربندی فونداسیون شروع مرحله آرماتوربندی پروژه های ساختمانی می باشد.دانستن دانش نقشه خوانی آرماتوربندی یکی از پیش نیاز های اجرایی در این مرحله محسوب می شود.   به طور متداول فونداسیون ها در سازه های ساختمانی به دو روش اجرا می شود: فونداسیون نواری فونداسیون گسترده یا مت در این برنامه …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی – قسمت دوم مطلب کامل…

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی- قسمت اول

نقشه خوانی آرماتوربندی ستون ها قسمت اول نقشه خوانی آرماتوربندی یکی از ارکان مهم کارگاه آرماتوربندی در اجرای اسکلت بتنی می باشد. کلیه نیروهای متخصص آرماتور بند بایستی از نقشه خوانی آرماتوربندی اطلاعات کافی داشته و نسبت به آن تسلط لازم را داشته باشند. اینکار علاوه بر اینکه باعث بالا رفتن کیفیت اجرایی آرماتور بندی …

آموزش نقشه خوانی آرماتوربندی- قسمت اول مطلب کامل…

Scroll Up