آرماتور کامپوزیتی چیست

آرماتور کامپوزیتی (میلگرد FRP) چیست؟

آرماتور کامپوزیتی در سازه های بتنی آرماتور کامپوزیتی دارای مزایای ویژه نسبت به میلگرد های فولادی هستند که در اداه این مقاله به این مزایا اشاره می گردد. در سازه های دریایی ، سازه پارکینگ ها، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که بطور زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و در نهایت سازه هایی که …

آرماتور کامپوزیتی (میلگرد FRP) چیست؟ مطلب کامل…

Scroll Up