میلگرد

آرماتور کامپوزیتی (میلگرد FRP) چیست؟

آرماتور کامپوزیتی در سازه های بتنی آرماتور کامپوزیتی دارای مزایای ویژه نسبت به میلگرد های فولادی هستند که در اداه این مقاله به این مزایا اشاره می گردد. در سازه های دریایی ، سازه پارکینگ ها، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که بطور زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و در نهایت سازه هایی که …

آرماتور کامپوزیتی (میلگرد FRP) چیست؟ مطلب کامل…

ضوابط کلاف بندی قائم در ساختمان

کلاف بندی قائم مطابق آیین نامه کلاف بندی قائم در ساختمان های بنایی مسلح بایستی مطابق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان و یا آیین نامه زلزله ویرایش چهارم اجرا گردد. در این مقاله به ضوابط و اصول اجرایی کلاف بندی قائم پرداخته شده است. محل های تعبیه و مشخصات کلاف های قائم کلاف های قائم …

ضوابط کلاف بندی قائم در ساختمان مطلب کامل…

ضوابط کلاف بندی افقی ساختمان

کلاف بندی افقی ساختمان مطابق آیین نامه کلاف بندی  افقی ساختمان جهت پیوستگی بیشتر ساختمان بخصوص در مناطق زلزله خیز با خطر نسبی متوسط تا زیاد انجام می شود. انواع کلاف بندی کلاف بندی ساختمان به دو صورت کلاف بندی افقی و کلاف بندی قائم اجرا می شود که در ادامه این مقاله به جزئیات  …

ضوابط کلاف بندی افقی ساختمان مطلب کامل…

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار

استاندارد ویژگی آج ها در  انواع میلگردهای آجدار ویژگی آج ها در میلگرد های آجدار بایستی با ویژگی های استاندارد میلگرد مطابقت داشته باشد. میلگردهای آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشند. میلگردهای آجدار به جز در محلهای نشانه گذاری محصول باید حداقل دارای دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج …

ویژگی آج ها در میلگردهای آجدار مطلب کامل…

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های بنایی

ضوابط میلگردگذاری مطابق آیین نامه در ساختمان های با مصالح بنایی ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های با سیستم مصالح بنایی بایستی مطابق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان انجام پذیرد . بدین منظور در ادامه به خلاصه ای از مهمترین نکات آیین نامه ای در این خصوص اشاره می گردد. ضوابط میلگردگذاری ستون ها بایستی حداقل …

ضوابط میلگردگذاری در ساختمان های بنایی مطلب کامل…

نمونه برداری از میلگرد چگونه انجام می شود؟

ضوابط نمونه برداری از میلگرد نمونه برداری از میلگرد مطابق با استانداردهای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و نشریه استاندارد۳۱۳۲ انجام می شود. نمونه برداری از میلگرد در چهار مرحله به شرح ذیل انجام می گردد: نمونه برداری جهت بازرسی ظاهری نمونه برداری جهت آزمون های ابعاد و وزن نمونه برداری جهت آزمون های مکانیکی نمونه …

نمونه برداری از میلگرد چگونه انجام می شود؟ مطلب کامل…

گواهینامه فنی میلگرد چیست؟

مشخصات گواهینامه فنی میلگرد گواهینامه فنی میلگرد شامل یکسری مشخصات فنی و عمومی میلگرد می باشد که  تولید کننده باید برای هر محموله از میلگردهای آماده عرضه به بازار، یک گواهینامه فنی حاوی مشخصات زیر را به مشتری تحویل دهد : مشخصات عمومی میلگرد  این مشخصات شامل شماره گواهینامه، تاریخ صدور، نوع میلگرد (علامت مشخصه مربوطه)، شماره …

گواهینامه فنی میلگرد چیست؟ مطلب کامل…

نشانه گذاری شاخه میلگرد

استانداردهای نشانه گذاری شاخه میلگرد نشانه گذاری شاخه میلگردها مطابق نشریه استاندارد۳۱۳۲ میلگرد، فقط برروی شاخه میلگرد های آجدار الزامی است و میلگردهای ساده الزامی برای نشانه گذاری ندارند و فقط  در صورت توافق میان تولید کننده و خریدار امکان نشانه گذاری وجود خواهد داشت. اما  بر روی تمامی میلگردهای آج دار مشمول این استاندارد …

نشانه گذاری شاخه میلگرد مطلب کامل…

طبقه بندی میلگردهای ساده و آجدار

طبقه بندی میلگردها بر اساس آج میلگرد طبقه بندی میلگردها بر اساس شکل آج به دو دسته کلی انجام می شود: میلگردهای ساده و میلگرد های آجدار میلگرد ساده میلگرد ساده یا همان میلگرد بدون آج در طبقه بندی میلگردها مطابق نشریه استاندارد میلگرد با علامت مشخصه ” س۲۴۰″ مشخص و معرفی می گردد. عدد …

طبقه بندی میلگردهای ساده و آجدار مطلب کامل…

وزن بسته میلگرد

وزن بسته میلگرد های ساده و آجدار وزن بسته میلگرد ها بر اساس کارخانه تولید میلگرد متفاوت می باشد اما نکته حائز اهمیت در مبحث بسته بندی میلگرد ها رعایت استانداردهای بسته بندی میلگرد مطابق استاندارد ۳۱۳۲ می باشد. تعاریف مربوط به  بسته بندی و وزن بسته میلگرد اصطلاحات و تعاریف مرتبط با بسته بندی میلگردها …

وزن بسته میلگرد مطلب کامل…

Scroll Up