مشخصات ورق فولاد مبارکه

مشخصات ورق فولاد مبارکه که در این کارخانه تولید می شود به شرح زیر می باشد:

 • کلاف گرم
 • ورق گرم
 • کلاف اسیدشویی
 • کلاف سرد
 • نوار باریک
 • ورق سرد
 • کلاف قلع اندود
 • ورق قلع اندود
 • کلاف گالوانیزه
 • کلاف رنگی

مشخصات ورق

کلاف گرم

مشخصات ورق کلاف گرم با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت:۱٫۵ تا ۱۶ میلیمتر

عرض:۶۰۰ تا ۱۸۵۰ میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف سنگین بین ۳٫۵ تن تا ۲۹٫۵ تن
 • کلاف یک برش بین ۳ تا ۱۴٫۵ تن
 • کلاف دو برش بین ۲٫۵ تا ۱۰ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

ورق گرم, ورق سرد و ورق قلع اندود

مشخصات ورق ها به شرح زیر می باشد.

ورق گرم: استاندارد ۲ تا ۷٫۵ تن براساس درخواست مشتری ۲ تا ۴٫۵ تن

ورق سرد: استاندارد ۱ تا ۵ تن براساس درخواست مشتری ۱ تا ۳ تن

ورق قلع اندود: وزن براساس استاندارد ۱ تا ۲ تن

کلاف سرد

مشخصات ورق کلاف سرد با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت:۰٫۳۵ تا ۳ میلیمتر

عرض:۶۰۰ تا ۱۶۲۰ میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف سنگین بین ۵٫۴ تن تا ۲۵ تن
 • کلاف یک برش بین۳٫۵ تا ۱۲٫۴ تن
 • کلاف دو برش بین ۲٫۳ تا ۸٫۵ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

کلاف گالوانیزه

مشخصات ورق کلاف گالوانیزه با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: ۰٫۲۵تا ۲ میلیمتر

عرض:۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف سنگین بین ۶٫۵ تن تا ۲۳٫۸ تن
 • کلاف یک برش بین۴ تا ۱۱٫۹۰ تن
 • کلاف دو برش بین ۲٫۷ تا ۷٫۹ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

کلاف رنگی

مشخصات ورق کلاف رنگی با توجه به ضخامت, عرض, طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

ضخامت: ۰٫۲۵تا ۱٫۵ میلیمتر

عرض:۷۵۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر

وزن کلاف:

 • کلاف یک برش بین ۳٫۳  تا ۱۱٫۹۰ تن
 • کلاف دو برش بین ۲٫۲ تا ۶٫۷ تن

که بسته به عرض وزن کلاف ها متغییر و متفاوت می باشد.

نوار باریک

مشخصات ورق نوار باریک با توجه به عرض و طول بر حسب میلیمتر به شرح زیر می باشد.

عرض: ۶۰ تا ۵۹۹ میلیمتر

وزن:

 • کلاف یک برش بین ۱٫۵ تا ۶ تن
 • کلاف دو برش بین ۱ تا ۵ تن

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با همکاران ما در آهن باکس تماس بگیرید.

*فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.*

 

Scroll Up