زنجیره صنعت فولاد

زنجیره صنعت فولاد در کشور را در این چند خط بررسی خواهیم کرد.

زنجیره صنعت فولاد هم در ظرفیت تولید و هم در سودآوری دچار نبود توازن می باشد. که هر دو ناشی از فقدان مدیریت یکپارچه و فقدانمدیریت گسترده در این صنعت می باشد. و هر کدام مسبب ایجاد و تشدید دیگری است. تولید فولاد مشتمل بر چندین حلقه است که کمتوجهی به یک حلقه سبب بروز مشکلات در سایر حلقه ها می شود. این توجه باید دربرگیرنده تمامی ابعاد و تحت نظر یک مدیریت متخصص و جامع نگر باشد تا هم میزان تولید در حلقه های مختلف متناسب شود و هم با ایجاد توازن  و تناسب در سود آوری بخش ها, سرمایه گذارانرا نسبت به ورود به زنجیره تولید ترغیب و اطمینان خاطر بخشد.

 

زنجیره صنعت فولاد

سودآوردی در صنعت فولاد

سودآوری در حلقه های ابتدایی زنجیره تولید فولاد بسیار بیشتر از حلقه های  پایانی است.

در این سال ها حاشیه سود شرکت های بزرگ تولید کننده سنگ آهن بیش از دو برابر شرکت های بزرگ فولادی بوده است. به همین دلیل در پنج سال اخیر بازده دارایی های شرکت های بزرگ فولادی کمتر از نصف شرکت های بزرگ سنگ آهنی بوده است.

همچنین نسبت بهای تمام شده به فروش نیز که میزان تأثیر نهادهای تولید را منعکس می کند، در شرکت های فولادی بیش از دو برابرشرکت های معدنی بوده است.

بررسی نرخ بازگشت داخلی (IRR ) یک نمونه شبیه سازی شده از سرمایه گذاری در زنجیره فولاد را نشان می دهد که در شرایط کنونی تنها احداث واحدهای تولیدکننده سنگ آهن کلوخه بندی، دانه بندی و کنسانتره می تواند برای بخش خصوصی از جذاابیت برخوردار باشد.

احداث واحدهای تولید گندله، آهن اسفنجی و فولاد خام دارای بازدهی بسیار پایین تری است و در نتیجه جذب سرمایه گذاران بخشخصوصی به این حوزه در این شرایط چندان محتمل به نظر نمی رسد.

فراوانی علم وآگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت و فروش میلگرد , پروفیل , ورق سیاه و گالوانیزه

Scroll Up