قیمت ناودانی

ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی اصفهان، تبریز، مشهد و تهران در سایزهای متفاوت

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ناودانی اسپیرال (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان 3900
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 3900
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 3900
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 3900


قیمت ناودانی تبریز (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 4720
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 4720
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 4720
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4720
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 4720
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 4720
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز 4720
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4720


ناودانی مشهد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4630
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4630
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد 4630
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4630


قیمت ناودانی تهران (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 4630
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 4630
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 4550
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 4550


ناودانی ابهر

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4700


قیمت ناودانی آریان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4650
2 12 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4650


ناودانی شکفته یزد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4630