قیمت ناودانی

ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی اصفهان، تبریز، مشهد و تهران در سایزهای متفاوت

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ناودانی اسپیرال (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان 3900
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 3900
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 3900
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 3900


قیمت ناودانی تبریز (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
1 10 6 کیلوگرم 51.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
3 12 6 کیلوگرم 62.5 st37 کارخانه تبریز 4900
9 14 6 کیلوگرم 74 st37 کارخانه تبریز 4900
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 4900
8 8 12 کیلوگرم 84.5 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
2 10 12 کیلوگرم 103 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
4 12 12 کیلوگرم 125 st37 کارخانه تبریز 4900
10 14 12 کیلوگرم 148 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز 4900


ناودانی مشهد

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4920
2 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه مشهد 4920
3 10 6 کیلوگرم 40 st37 کارخانه مشهد 4920
4 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه مشهد 4920
5 12 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4920
6 14 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4920
7 16 6 کیلوگرم 30 st37 کارخانه مشهد 4920


قیمت ناودانی تهران (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 4950
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 4950
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 4870
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران اعلام نشده


ناودانی ابهر

آخرین بروزرسانی : یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4950
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4950
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4950
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 4950


قیمت ناودانی آریان

آخرین بروزرسانی : شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4850
2 12 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 4850


ناودانی شکفته یزد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
4 10 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
5 10 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
6 12 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
7 12 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
8 14 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
9 16 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
10 10 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
11 10 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
12 12 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
13 12 سنگین 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد اعلام نشده
14 14 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900
15 16 سبک 12 کیلوگرم st37 کارخانه یزد 4900