قیمت ناودانی

ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی اصفهان، تبریز، مشهد و تهران در سایزهای متفاوت

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ناودانی اسپیرال (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
2 5 6 کیلوگرم 22 st37 کارخانه اصفهان 4700
3 5 6 کیلوگرم 24 st37 کارخانه اصفهان 4700
1 6 6 کیلوگرم 26 st37 کارخانه اصفهان 4700
4 6 6 کیلوگرم 32 st38 کارخانه اصفهان 4700


قیمت ناودانی تبریز (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
7 8 6 کیلوگرم 42 st37 کارخانه تبریز 3450
1 10 6 کیلوگرم 47 st37 کارخانه تبریز 3450
3 12 6 کیلوگرم 60 st37 کارخانه تبریز 3450
9 14 6 کیلوگرم 73 st37 کارخانه تبریز 3450
5 16 6 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
8 8 12 کیلوگرم 85 st37 کارخانه تبریز 3450
2 10 12 کیلوگرم 95 st37 کارخانه تبریز 3450
4 12 12 کیلوگرم 120 st37 کارخانه تبریز 3450
10 14 12 کیلوگرم 145 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده
6 16 12 کیلوگرم 170 st37 کارخانه تبریز اعلام نشده


ناودانی مشهد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
4 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد اعلام نشده
5 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه یزد 3400
6 12 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد 3400
7 12 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه یزد اعلام نشده
8 14 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد 3400
9 16 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد 3400
10 10 12 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد اعلام نشده
11 10 12 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه یزد 3400
12 12 12 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد 3400
13 12 12 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه یزد اعلام نشده
14 14 12 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد 3400
15 16 12 کیلوگرم سبک st37 کارخانه یزد 3400


قیمت ناودانی تهران (کارخانه)

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) طول شاخه(m) واحد وزن آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 8 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 3400
2 8 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 3400
3 10 6 کیلوگرم سبک st37 کارخانه تهران 3450
4 10 6 کیلوگرم سنگین st37 کارخانه تهران 3450


ناودانی ابهر

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 8 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
2 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3400
3 12 60 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3400
4 14 73 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
5 16 85 6 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3400
6 8 80 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
7 10 97 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3400
8 12 120 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3400
9 14 145 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر اعلام نشده
10 16 169 12 کیلوگرم st37 کارخانه ابهر 3400


قیمت ناودانی آریان

آخرین بروزرسانی : چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 10 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 3400
2 12 48 6 کیلوگرم st37 کارخانه 3400


ناودانی شکفته یزد

آخرین بروزرسانی : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

ردیف سایز ناودانی(cm) وزن طول شاخه(m) واحد آنالیز محل‌تحویل قیمت
1 6 30 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400
2 8 سبک 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400
3 10 40 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400
4 8 سنگین 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400
5 12 30 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400
6 14 30 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400
7 16 30 6 کیلوگرم st37 کارخانه مشهد 3400