قوطی

قوطی

قیمت قوطی

قوطی از سایز ۱۰ در ۲۰ الی ۱۰۰ در ۱۰۰ و قوطی ستونی ۶ و ۱۲ متری تحویل اصفهان


آخرین بروزرسانی : 27 شهریور 1400

سایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)واحدقیمت (ریال)
قوطی 20 * 10265.7کیلوگرم256000
قوطی 20 * 30269.5کیلوگرم256000
قوطی 30 * 302611.5کیلوگرم256000
قوطی 40 * 202611.5کیلوگرم256000
قوطی 20 * 20267.7کیلوگرم256000
قوطی 50 * 502619کیلوگرم256000
قوطی 60 * 602623کیلوگرم256000
قوطی 40 * 402615کیلوگرم256000
قوطی 70 * 702627کیلوگرم256000
قوطی 80 * 402623کیلوگرم256000
قوطی 90 * 902634کیلوگرم256000
قوطی 20 * 202.5610کیلوگرم237000
قوطی 30 * 202.5612کیلوگرم237000
قوطی 40 * 202.5615کیلوگرم237000
قوطی 30 * 302.5615کیلوگرم237000
قوطی 40 * 402.5619کیلوگرم237000
قوطی 70 * 702.5633کیلوگرم237000
قوطی 60 * 402.5624کیلوگرم237000
قوطی 80 * 802.5638کیلوگرم237000
قوطی 80 * 402.5629کیلوگرم237000
قوطی 100 * 402.5633کیلوگرم237000
قوطی 90 * 902.5642کیلوگرم237000
قوطی 100 * 502.5634کیلوگرم237000
قوطی 80 * 403634کیلوگرم240000
قوطی 100 * 503641کیلوگرم240000
قوطی 100 * 403639کیلوگرم240000
قوطی 90 * 903651کیلوگرم240000
قوطی 100 * 1003656کیلوگرم240000
قوطی 120 * 120 (ستونی)312136کیلوگرم240000
قوطی 130 * 130 (ستونی)312147کیلوگرم240000
قوطی 140 * 140 (ستونی)412155کیلوگرم240000

Scroll Up