قوطی

قوطی

قیمت قوطی

قوطی از سایز ۱۰ در ۲۰ الی ۱۰۰ در ۱۰۰ و قوطی ستونی ۶ و ۱۲ متری تحویل اصفهان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی :۲۳-۰۵-۱۳۹۷

ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 20*10 2 6 5.7 اصفهان کارخانه 56,000
2 20*20 2.5 6 10 اصفهان کارخانه -
3 40*20 2.5 6 15 اصفهان کارخانه -
4 40*20 2.5 6 15 اصفهان انبار -
5 30*30 2.5 6 15 اصفهان کارخانه -
6 30*30 2.5 6 15 اصفهان انبار -
7 40*40 2.5 6 19 اصفهان کارخانه -
8 40*40 2.5 6 19 اصفهان انبار -
9 60*40 2.5 6 24 اصفهان کارخانه -1,200
10 60*40 2.5 6 24 اصفهان انبار -
11 30*20 2.5 6 12 انبار -
12 30*20 2.5 6 12 اصفهان کارخانه -
13 20*20 2.5 6 10 اصفهان انبار -
14 20*20 2.5 6 10 اصفهان کارخانه -
15 20*30 2 6 9.5 اصفهان کارخانه 55,000
16 30*30 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 55,000
17 20*20 2 6 7.7 اصفهان کارخانه 55,200
18 20*20 2 6 7.7 اصفهان انبار 56,200
19 40*20 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 55,000
20 50*50 2 6 19 اصفهان کارخانه 55,000
21 40*40 2 6 15 اصفهان کارخانه 55,000
22 40*40 2 6 15 اصفهان انبار 56,000
23 60*60 2 6 23 اصفهان کارخانه 55,000
24 70*70 2 6 27 اصفهان کارخانه 55,000
25 70*70 2 6 27 اصفهان انبار 56,000
26 80*40 2 6 23 اصفهان کارخانه 55,000
27 80*40 2 6 23 اصفهان انبار 56,000
28 90*90 2 6 34 اصفهان کارخانه -
29 70*70 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 54,000
30 80*80 2.5 6 38 اصفهان کارخانه 54,000
31 80*40 2.5 6 29 اصفهان کارخانه 54,000
32 100*40 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 54,000
33 90*90 2.5 6 42 اصفهان کارخانه 54,000
34 100*50 2.5 6 34 اصفهان کارخانه 54,000
35 80*40 3 6 34 اصفهان کارخانه 54,000
36 90*90 3 6 51 اصفهان کارخانه 54,000
37 100*50 3 6 41 اصفهان کارخانه 54,000
38 100*40 3 6 39 اصفهان کارخانه 54,000
39 100*100 3 6 56 اصفهان کارخانه 54,000
40 120*120(ستونی) 3 12 136 اصفهان کارخانه 54,000
41 130*130(ستونی) 3 12 147 اصفهان کارخانه 52,000