قوطی

قوطی

قیمت قوطی

قوطی از سایز ۱۰ در ۲۰ الی ۱۰۰ در ۱۰۰ و قوطی ستونی ۶ و ۱۲ متری تحویل اصفهان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی :۲۰-۱۲-۱۳۹۷

ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 20*10 2 6 5.7 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

2 20*30 2 6 9.5 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

3 30*30 2 6 11.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

4 40*20 2 6 11.5 60,000 اصفهان کارخانه 60,000

5 20*20 2 6 7.7 59,200 اصفهان کارخانه 59,200

6 50*50 2 6 19 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

7 60*60 2 6 23 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

8 40*40 2 6 15 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

9 70*70 2 6 27 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

10 80*40 2 6 23 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

11 90*90 2 6 34 59,000 اصفهان کارخانه 59,000

12 20*20 2.5 6 10 57,700 اصفهان کارخانه 57,700

13 30*20 2.5 6 12 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

14 40*20 2.5 6 15 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

15 30*30 2.5 6 15 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

16 40*40 2.5 6 19 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

17 70*70 2.5 6 33 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

18 60*40 2.5 6 24 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

19 80*80 2.5 6 38 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

20 80*40 2.5 6 29 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

21 100*40 2.5 6 33 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

22 90*90 2.5 6 42 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

23 50*100 2.5 6 34 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

24 40*80 3 6 34 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

25 50*100 3 6 41 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

26 40*100 3 6 39 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

27 90*90 3 6 51 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

28 100*100 3 6 56 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

29 120*120(ستونی) 3 12 136 57,500 اصفهان کارخانه 57,500

30 130*130(ستونی) 3 12 147 56,500 اصفهان کارخانه 56,500

Scroll Up