قوطی

قوطی

قیمت قوطی

قوطی از سایز ۱۰ در ۲۰ الی ۱۰۰ در ۱۰۰ و قوطی ستونی ۶ و ۱۲ متری تحویل اصفهان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

آخرین بروزرسانی :۱۴-۱۱-۱۳۹۷

ردیفسایز قوطی (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلمحل بارگیریقیمت ( ریال)
1 20*10 2 6 5.7 اصفهان کارخانه 54,500
2 20*30 2 6 9.5 اصفهان کارخانه 53,500
3 30*30 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 53,500
4 40*20 2 6 11.5 اصفهان کارخانه 53,500
5 20*20 2 6 7.7 اصفهان کارخانه 53,700
6 50*50 2 6 19 اصفهان کارخانه 53,500
7 60*60 2 6 23 اصفهان کارخانه 53,500
8 40*40 2 6 15 اصفهان کارخانه 53,500
9 70*70 2 6 27 اصفهان کارخانه 53,500
10 80*40 2 6 23 اصفهان کارخانه 53,500
11 90*90 2 6 34 اصفهان کارخانه 53,500
12 20*20 2.5 6 10 اصفهان کارخانه 52,700
13 30*20 2.5 6 12 اصفهان کارخانه 52,500
14 40*20 2.5 6 15 اصفهان کارخانه 52,500
15 30*30 2.5 6 15 اصفهان کارخانه 52,500
16 40*40 2.5 6 19 اصفهان کارخانه 52,500
17 70*70 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 52,500
18 60*40 2.5 6 24 اصفهان کارخانه 52,500
19 80*80 2.5 6 38 اصفهان کارخانه 52,500
20 80*40 2.5 6 29 اصفهان کارخانه 52,500
21 100*40 2.5 6 33 اصفهان کارخانه 52,500
22 90*90 2.5 6 42 اصفهان کارخانه 52,500
23 50*100 2.5 6 34 اصفهان کارخانه 52,500
24 40*80 3 6 34 اصفهان کارخانه 52,500
25 50*100 3 6 41 اصفهان کارخانه 52,500
26 40*100 3 6 39 اصفهان کارخانه 52,500
27 90*90 3 6 51 اصفهان کارخانه 52,500
28 100*100 3 6 56 اصفهان کارخانه 52,500
29 120*120(ستونی) 3 12 136 اصفهان کارخانه 52,500
30 130*130(ستونی) 3 12 147 اصفهان کارخانه 51,500