تعریف ساختمان بنایی مسلح مطابق آیین نامه ساختمان

ساختمان بنایی مسلح ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی یا ترکیبی از آنها ساخته شده است.

در ساختمان بنایی میلگرد های فولادی به همراه مصالح بنایی برای تحمل نیرو بکار می روند. در این ساختمان ها معمولا برای تحمل فشار و از میلگرد های فولادی

برای تحمل کشش استفاده می شود.

ساختمان بنایی مسلح

ساختمان بنایی محصور شده با کلاف

ساختمانی است که با آجر، سنگ یا بلوک سیمانی و یا ترکیبی از آنها ساخته شده و در آن تمام بارهای قائمی و نیروهای جانبی توسط دیوارها تحمل می شود.

کلاف ها در این ساختمان ها با نقش محصورکنندگی خود باعث افزایش یکپارچگی و شکل پذیری دیوارها می شوند.

در سیستم ساختمان بنایی مسلح  یکسری المان های کلیدی وجود دارند که در ادامه این مقاله به تعاریف مختصری از آنها پرداخته می شود:

ستون مسلح

عضو سازه ای قائمی است که در آن فولاد و واحد بنایی با هم، بارهای قائم و جانبی را تحمل می کنند.

دیوار سازه ای

دیواری است که برای مقاومت در برابر بارهای قائم یا جانبی و یا هردو طراحی می شود و از اجزای اصلی پایداری ساختمان در طول عمر آن است.

کلاف افقی

عضوی است که در جهت افقی و معمولا در پای دیوارها، در زیر یا تراز سقف ها و در تراز بالا یا پایین بازشوها ساخته می شود. این کلاف ها بصورت اعضا کششی و یا

فشاری، نیروهای اینرسی ناشی از زلزله را منتقل می کنند و مانع جدا شدن اجزای دیگر ساختمان مانند شالوده، سقف و دیوارها از یکدیگر می شوند.

کلاف قائم

عضوی است در جهت قائم که به منظور پیوند دیوارها به یکدیگر بکار می رود.

میلگرد بستر

میلگرد بستر در ساختمان بنایی مسلح از یک جفت مفتول طولی تغییر شکل یافته که مفتول های عرضی بصورت نردبانی یا خرپایی به آن جوش شده اند، تشکیل

شده و در ابعاد مناسب برای قرارگیری در درزهای ملات بین ردیف های واحد های بنایی نصب می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سیستم های مختلف  ساختمانی به دانشنامه آهنباکس مراجعه نمائید.

 

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و انواع پروفیل