آرماتوربندی سقف

آرماتوربندی سقف در سیستم سقف های تیرچه بلوک شامل آرماتوربندی تیر، تای بیم و سنجاقی ، میلگرد ممان منفی تیرچه، میلگرد حرارتی، شناژهای مخف داخل سقف و آرماتوربندی دستگاه پله می باشد.

آرماتوربندی سقف

هر یک ازمراحل عنوان شده در مرحله آرماتوربندی سقف، دارای جزئیات فنی و اجرایی مطابق نقشه های مصوب اجرایی می باشند که دانستن این اطلاعات کمک می کند که مهارت نقشه خوانی آرماتوربندی اکیپ های آرماتوربند و همچنین مهارت افرادی که مسئولیت کنترل این بخش از کارگاه آرماتور بندی را به عهده دارند با کیفیت بالاتری اجام پذیرد.

در این ویدئو آموزشی که توسط تیم کارشناسان فنی رسانه آهنباکس تهیه شده است به بخش هایی از آرماتوربندی سقف اشاره شده و در قسمت های بعدی آموزش مطالب تکمیلی این مبحث ارائه شده است.

در صورت هرگونه سوال و پیشنهاد می توانید از طریق قسمت آهن مشاور سایت آهن باکس با تیم کارشناسان فنی آهنباکس در ارتباط باشید.

«فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد»

آهن باکس مرجع قیمت میلگرد سیادن ابهر و میلگرد کیان فولاد ابهر