کاربرد ورق های کف ستون در ساختمان های فولادی

ورق های کف ستون یکی از حساس ترین بخش های تشکیل دهنده سازه فولادی در محل اتصال ستون های فلزی آن به پی ساختمان می باشد. چرا که در این نقاط کلیه بارهای وارده بر سازه، پس از جمع شدن در کف ها، تیرها و نهایتا ستون ها، از طریق ورق های کف ستون به فونداسیون منتقل می شوند. به دلیل چنین حساسیتی و همچنین با توجه به اهمیت زیاد ستون در سازه فلزی لازم است دقت بسیاری در طرح و اجرای اتصال پای ستون ها بعمل آید.

ورق های کف ستون

چگونگی رفتار ورق کف ستون

هدف از طراحی اتصال پای ستون، تامین اجزا و وسایل اتصال، به نحوی است که کلیه بارهای موجود در ستون، بتوانند با اطمینان کافی به پی منتقل شوند. در انتقال نیروی ستون به خاک، ورق کف ستون و فونداسیون به عنوان دو عضو رابط، وظیفه کاهش مرحله ای سطح تنش را برعهده دارند. ورق های کف ستون، ضمن انتقال بارهای ستون به پی، تنش موجود در ستون ها را تا حد قابل قبول تنش مجاز پی، کاهش می دهند. فونداسیون نیز به نوبه خود، این تنش را کاهش می دهد که در محل تماس پی با خاک، مقدار ان از تنش مجاز خاک فراتر نرود.

نحوه اجرای ورق کف ستون

اجرای ورق کف ستون، معمولا به یکی از این دو صورت انجام می گیرد:

  1. ستون و ورق کف ستون در محل کارگاه ساخت، توسط جوش نفوذی کاملا به هم متصل می شوند. سپس مجموعه ستون و ورق زیر آن از طریق میل مهار هایی(بولت ها) که قبلا در پی کار گذاشته شده و از سطح پی بیرون آمده اند به پی متصل می شوند. این نحوه اجرا برای ساختمان هایی که دارای تعداد زیادی ستون سبک هستند مناسب و متداول است.
  2. ستون و ورق کف ستون بطور جداگانه نصب می شوند. در این حالت ابتدا ورق کف ستون در تراز مناسب قرار می گیرد، سپس توسط نبشی های نگه دارنده یا ورق های اتصال به کف ستون متصل می شود. این روش، در عمل بدلیل سهولت اجرا کاربرد بیشتری دارد.

نکات مهم اجرایی در نصب ورق های کف ستون

برای اجرای ورق کف ستون، رعایت نکات زیر توصیه می شود:

  • ورق کف ستون باید توسط میل مهارهایی(بولت ها) که در بتن کارگذاشته شده است در جای خود ثابت و تنظیم شود. برای اتصال این ورق به پی، دست کم چهار عدد میل مهار در چهارگوشه ورق لازم است.
  • قطر میل مهار ها معمولا 20 میلی متر در نظر گرفته می شود.
  • تنظیم ورق های کف ستون، معمولا توسط مهره هایی که در سر میل مهارها بسته می شوند انجام می گیرد
  • طول رزوه و یا دنده شده انتهای بولت ها یا همان میل مهارها، بسته به نوع ورق کف ستون و بزرگی نیروها، معمولا بین 10 تا 15 سانتی متر در نظر گرفته می شود.
  • طول میل مهارها باید به اندازه ای باشد که مقاومت، پیوستگی و مهار لازم در بتن را داشته باشند.
  • برای تماس کامل ستون با ورق کف ستون، بهتر است سطح ستون در محل اتصال آن به وسیله برش دقیق و سنگ زدن کاملا صاف و گونیا شود.
  • چنانچه فاصله بین ورق کف ستون و پی توسط گروت و یا ملات ماسه سیمان نرم، پر و کاملا صاف شود، لزومی به مسطح کردن ورق کف ستون نیست.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد

آهنباکس مرجع آنلاین قیمت میلگرد و  وانواع آهن آلات