قیمت میلگرد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود گیلان

قیمت میلگرد

میلگرد A2 و A3 شاخه آجدار تولید کارخانه حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی : دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4400
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
8 22 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
9 25 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4230
10 32 شاخه اجدار A4 کارخانه حسن رود کیلوگرم اعلام نشده

خرید و فروش میلگرد حسن رود گیلان : تماس با کارشناس فروش آهن باکس