قیمت میلگرد حسن رود

قیمت میلگرد حسن رود گیلان

قیمت میلگرد

میلگرد A2 و A3 شاخه آجدار تولید کارخانه حسن رود گیلان

آخرین بروزرسانی : پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

ردیف سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت
1 8 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5200
2 10 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5080
3 12 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
4 14 شاخه اجدار A2 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
5 16 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
6 18 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
7 20 شاخه اجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000

خرید و فروش میلگرد حسن رود گیلان : تماس با کارشناس فروش آهن باکس