میلگرد در فهرست بها

میلگرد در فهرست بها در رشته ابنیه فصل هفتم می باشد.

میلگرد در فهرست بها به چهار دسته زیر تقسیم بندی و قیمت گذاری شده است:

میلگرد در فهرست بها

میلگرد ساده

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده تا قطر ۱۰ میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۳۶۱۰۰ ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر  ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۳۱۶۰۰ ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد ساده به قطر  ۲۰ و بیشتر از۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۳۰۲۰۰ ریال

میلگرد A2

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A2 تا قطر ۱۰ میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۳۴۰۰۰ ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A2 به قطر  ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۲۶۶۰۰ ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار A2 به قطر۲۰ و بیشتر از۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۲۵۳۰۰ ریال

میلگرد A3

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A3 تا قطر ۱۰ میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۳۴۷۰۰ ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A3 به قطر  ۱۲ تا ۱۸ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۲۷۱۰۰ ریال
 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار A3 به قطر۲۰ و بیشتر از۲۰ میلیمتر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۲۵۷۰۰ ریال

میلگرد در فهرست بها ۹۷ برای میلگرد آجدار سایز A4 هم ردیف قیمتی پیش بینی کرده است.

میلگرد A4

 • تهیه, بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A4 به قطر ۱۴ تا ۱۸ میلیمتر, برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. ۲۸۱۰۰ ریال
 • تهیه,بریدن, خم کردن و کارگذاشتن میلگرد آجدار  A3 به قطر ۲۰ و بیشتر از ۲۰ میلیمتربرای بتن مسلح باسیم‌پیچی لازم. ۲۶۴۰۰  ریال

همانطور که در ردیف های بالا مشاهده می فرمایید قیمت روز میلگرد با میلگرد در فهرست بها تفاوت چشمگیری دارند.

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت آهن آلات

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *