پروفیل درب و پنجره

پروفیل درب و پنجره

قیمت قوطی و پروفیل

پروفیل درب و پنجره، لنگه دری، چهارچوبی، چهارچوب فلزی ساده و فرانسوی و نگینی

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages


آخرین بروزرسانی :۱۴-۱۱-۱۳۹۷

ردیفنوع پروفیلکد محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
1 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 53,500
2 پروفیل لنگه دری 508 2 6 14.8 انبار / اصفهان 55,000
3 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 53,500
4 پروفیل سپری 507 2 6 14.8 انبار / اصفهان 55,000
5 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 کارخانه / اصفهان 53,500
6 پروفیل چهارچوبی 509 2 6 14.8 انبار / اصفهان 55,000
7 چهارچوب فلزی ساده 1 , 86 2 6.6 24 کارخانه / اصفهان 53,500
8 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 کارخانه / اصفهان 53,500
9 چهارچوب فلزی فرانسوی 11 , 86 2 6.6 26 انبار / اصفهان 55,000
10 چهارچوب فلزی نگینی 2 6.6 30 کارخانه / اصفهان 53,500