تکنولوژی گندله سازی

تکنولوژی گندله سازی  با سه روش ساخت تهیه می شوند:

  1. کوره های عمودی
  2. کوره افقی دوار یا آلیس چالمرز
  3. کوره با زنجیر متحرک یا لورگی

تکنولوژی گندله سازی

کوره افقی دوار یا آلیس چالمرز

کوره افقی دوار یا آلیس چالمرز عمده ترین روش و تکنولوژی گندله سازی می باشد.

به طور مثال, در حال حاضر ظرفیت پلنت های نصب شده در جهان برای تکنولوژی آلیس چالمرز ۶ میلیون تن در سال توسط کوبه استیل در بحرین می باشد.

ظرفیت جهانی تولید در پلنتهای آلیس چالمرز  تاکنون به صد و سی و هشت میلیون تن و برای تکنولوژی لورگی به سیصد و شصت میلیون تن رسیده است.

در دهه های اخیر بیشترین احداث پلنت های آلیس چالمرز در کشور پین بوده است.

تاریخچه گندله سازی در جهان و ایران

تاریخچه گندله سازی در جهان و ایران:

در صنایع فولاد سازی, کانه های آهن استخراج شده از معدن پس از عملیات کانه آرایی و انجام فرآیند هایی به گندله تبدیل می شود.

گندله از اوایل قرن ۲۰ ام تقریبا در سال هزار و نهصد و یازده میلادی توسط شخصی به نام ای . جی . اندرسون در کشور سوئد و در حوالی سال هزار و نهصد و دوازده

میلادی به وسیله شخصی دیگر به نام سی. ای . براکل برگ در کشور آلمان تولید گردید.

گندله سنگ آهن

گندله سنگ آهن محصول پایانی فرآیند گندله سازی می باشد.

گندله سازی در حال حاضر یکی از روش های سودمند و پربازده تولید مواد اولیه برای تولید آهن خام می باشد.

گندله ماده اولیه آهن خام برای کوره های بلند و آهن اسفنجی برای احیای مستقیم می باشد.

تولید و مصرف گندله در جهان

تولید و مصرف گندله در سال ۱۳۹۷ در جهان به ترتیب برابر ۴۴۵ میلیون تن و ۴۴۳ میلیون تن بوده است.

میزان گندله در ایران در همین سال ۳۷ میلیون تن بوده است. که به ترتیب زیر بوده است:

  • گل گهر ایران: ۱۱ میلیون تن
  • چادرملو : ۳٫۲ میلیون تن
  • فولاد مبارکه : ۷٫۳ میلیون تن
  • فولاد خوزستان: ۶٫۱ میلیون تن
  • سیرجان ایرانیان: ۱٫۱ میلیون تن
  • توسعه صنعت و معدن خاورمیانه ۵۰۵ هزار تن
  • غیره

فراوانی علم و آگاهی همواره بر شما جاری باد.

آهن باکس مرجع قیمت و فروش میلگرد ورق سیاه و گالوانیزه و پروفیل های ساختمانی

 

Scroll Up