قیمت ورق سیاه

کارخانه های فولاد مبارکه اصفهان، کاویان اهواز، اکسین خوزستان و مجتمع فولاد گیلان از برترین تولید کنندگان ورق های سیاه در ایران هستند. قیمت ورق سیاه در سایت آهن باکس به صورت لحظه ای توسط کارشناسان فروش این محصول منتشر و به روز رسانی می شود. جهت مشاوره قبل از خرید از طریق شماره 03134038000 با ما در تماس باشید.

قیمت ورق سیاه فولاد سبا

ورق سیاه فولاد سبا

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 2 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39400
2ورق 2 میل فولاد سبا2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم41000
3ورق 2 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم43000
4ورق 2.5 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39400
5ورق 2.5 میل فولاد سبا2*1شیتانبار اصفهانکیلوگرم41300
6ورق 2.5 میل فولاد سبا2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم41300
7ورق 3 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم41500
8ورق 3 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42800
9ورق 3 میل فولاد سبا2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم43400
10ورق 3 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45300
11ورق 4 میل فولاد سباعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39500
12ورق 4 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42800
13ورق 4 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45000
14ورق 5 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42700
15ورق 5 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45200
16ورق 6 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم43300
17ورق 6 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45400
18ورق 8 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم43500
19ورق 8 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم45200
20ورق 10 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم40600
21ورق 10 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم42100
22ورق 12 میل فولاد سباعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم38900
23ورق 12 میل فولاد سبا6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم39800
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه اکسین

ورق سیاه اکسین

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 10 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم43100
2ورق 12 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم41600
3ورق 15 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم41600
4ورق 20 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40100
5ورق 25 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40100
6ورق 30 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40100
7ورق 35 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39100
8ورق 40 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
9ورق 45 میل فولاد اکسین6 * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
10ورق 50 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
11ورق 60 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39600
12ورق 70 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم39800
13ورق 80 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40000
15ورق 100 میل فولاد اکسینطول * 2شیت (فابریک)انبار اهوازکیلوگرم40000
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه ST52 اکسین

ورق سیاه ST52 اکسین

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 8 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم42800
2ورق 10 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم40900
3ورق 12 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39500
4ورق 15 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39500
5ورق 20 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
6ورق 25 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
7ورق 30 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39400
8ورق 35 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39200
9ورق 40 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38400
10ورق 45 میل فولاد اکسین6 * 2 یا 12 * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38400
11ورق 50 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38900
12ورق 60 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
13ورق 70 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38500
14ورق 80 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم39200
15ورق 100 میل فولاد اکسینطول * 2شیتانبار اهوازکیلوگرم38600
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه

ورق سیاه ST52 فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم48000
2ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم48000
3ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم47400
4ورق 6 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم46700
5ورق 8 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم48000
6ورق 10 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم44500
7ورق 12 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم44500
8ورق 15 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم44500
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

ورق سیاه کاویان اهواز

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 15 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم33600
2ورق 15 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم39100
3ورق 20 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
4ورق 20 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
5ورق 25 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
6ورق 25 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31100
7ورق 30 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
8ورق 30 میل فولاد کاویانطول 6* 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
9ورق 35 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
10ورق 35 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
11ورق 40 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم30600
12ورق 40 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
13ورق 45 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
14ورق 50 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
15ورق 60 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
16ورق 70 میل فولاد کاویانطول * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرم31600
17ورق 8 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
18ورق 10 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
19ورق 10 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
20ورق 12 میل فولاد کاویان6 * 1.25شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
21ورق 12 میل فولاد کاویان6 * 1.5شیت ( فابریک )انبار اهوازکیلوگرمعدم موجودی
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه گیلان

ورق سیاه گیلان

بروزرسانی: 28-11-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق سیاه 2 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم35300
ورق سیاه 4 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
3ورق سیاه 8 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
4ورق سیاه 10 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
5ورق سیاه 12 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرم34500
6ورق سیاه 15 گیلان1000رولکارخانهکیلوگرمتماس بگیرید
(بیشتر…)

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه

ورق سیاه فولاد مبارکه

بروزرسانی: 01-12-1402

ردیفنوع ورقابعاد (m)حالتبارگیریواحدقیمت (تومان)
1ورق 2 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم40000
2ورق 2 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم39300
3ورق 2 میل فولاد مبارکه2.5*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم39200
4ورق 2.5 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41900
5ورق 2.5 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم43800
6ورق 2.5 میل فولاد مبارکه2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم43800
7ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم41900
8ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم43800
9ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42300
10ورق 3 میل فولاد مبارکه2*1شیتانبار اصفهانکیلوگرم44300
11ورق 3 میل فولاد مبارکه6 * 1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44400
12ورق 3 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم44000
13ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم40000
14ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.25رولانبار اصفهانکیلوگرم38600
15ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم41400
16ورق 4 میل فولاد مبارکه2.5*1.25شیتانبار اصفهانکیلوگرم40500
17ورق 4 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم43900
18ورق 4 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم43000
19ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1رولانبار اصفهانکیلوگرم39500
20ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم41800
21ورق 5 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44100
22ورق 5 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم43000
23ورق 6 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42500
24ورق 6 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44200
25ورق 6 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم43600
26ورق 8 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم42500
27ورق 8 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم44100
28ورق 8 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم44000
29ورق 10 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم39000
30ورق 10 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم41000
31ورق 10 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم41000
32ورق 12 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم38300
33ورق 12 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم38500
34ورق 12 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم38500
35ورق 15 میل فولاد مبارکهعرض 1.5رولانبار اصفهانکیلوگرم38000
36ورق 15 میل فولاد مبارکه6*1.5شیتانبار اصفهانکیلوگرم42000
37ورق 15 میل فولاد مبارکهعرض 1.5فابریکانبار اصفهانکیلوگرم40000
(بیشتر…)

ورق سیاه چیست؟ از ورق نورد گرم چه می‌دانید؟

ورق‌های فولادی به طور کلی در دو روش نورد گرم و نورد سرد به تولید می‌رسد که ورق تولید شده تحت هر کدام از این دو روش، پایه و مواد اولیه سایر انواع ورق می‌باشند. به طور مثال، ورق روغنی حاصل ورق نورد سرد و ورق سیاه حاصل ورق نورد گرم هستند. هر کدام از انواع ورق با توجه به ویژگی‌هایی که دارند از کاربرد متفاوتی برخوردارند.

با توجه به این موضوع که ورق سیاه حاصل فرآیند نورد گرم می‌باشد، پس در دمای بالایی به تولید رسیده است که همین مسئله سبب شده تا این نوع ورق از ویژگی‌هایی اعم از ظاهر مات و جنس خشن برخوردار باشد.

استعلام روزانه و آنلاین قیمت ورق در سایت آهن باکس

ورق سیاه با توجه به فرآیند تولید آن در مقابل ورق‌های نورد سرد شامل ورق روغنی، گالوانیزه و رنگی قرار می‌گیرد. ابعاد ورق سیاه و سایزهای آن، دقت کمتری نسبت به ورق‌های نورد سرد دارد.

ورق سیاه در اصل پایه ساخت بسیاری از محصولات فولادی مانند پروفیل، قطعات خودرو و غیره می‌باشد.

انواع ورق سیاه

کیفیت مواد اولیه، ترکیبات به کار رفته در متریال، ضخامت، سایز و کاربرد از پارامترهایی هستند که می‌توان بر اساس آن‌ها، ورق‌های فولادی را به انواع مختلفی تقسیم‌بندی کرد.

ورق سیاه صنعتی

این نوع ورق‌ها، از لحاظ سایز، وزن، ابعاد و ضخامت با سایر ورق‌های سیاه متفاوت می‌باشند.  ورق سیاه صنعتی همانطور که از نامش هویداست، از دو کاربرد کلی برخوردار است. در کاربرد اول، از ورق سیاه صنعتی در تولید پروفیل‌هایی استفاده می‌شود که از ابعاد بالا برخوردار باشند و در کاربرد دوم، از ورق سیاه صنعتی به صورت مستقیم در صنایع بزرگ و غول‌پیکر استفاده می‌شود.

ورق سیاه معمولی

ورق سیاه معمولی به طور کلی در دو گرید ST37 و ST52 به تولید می‌رسند. این نام‌گذاری به میزان کربن موجود در آلیاژ هر نوع ورق و میزان سختی که تحت تاثیر میزان کربن موجود در هر ورق حاصل می‌شود، ارتباط دارد.

در ورق ST37، علاوه بر کربن، از عناصر دیگری شامل فولاد، فسفر، سیلسیم، منگنز و گوگرد نیز در ورق‌ها استفاده می‌شود. همین عناصر با درصدهای متفاوتی در ورق ST35 مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قیمت روز ورق سیاه برشی و رول

ورق سیاه به دو شکل شیت و رول در بازار آهن عرضه می‌شود که در این قسمت به انواع آن خواهیم پرداخت:

قیمت ورق سیاه کیلویی

میزان عرضه و تقاضا یکی از عواملی است که در تعیین قیمت هر کیلو ورق سیاه موثر است. این ورق‌ها به صورت شیت، سفارشی و بسته به ابعاد مورد نیاز مشتری به تولید می‌رسند.

سایت آهن باکس به صورت روزانه، قیمت روز ورق سیاه در هر کیلو را منتشر می‌کند. بر همین اساس، شما عزیزان می‌توانید برای مشاهده قیمت به صورت روزانه به این صفحه مراجعه کنید و در صورتی تمایل به خرید ورق سیاه به صورت کیلویی از طریق شماره تلفن 03134038000 با تماس بگیرید.

قیمت رول ورق سیاه (کلاف)

با توجه به اینکه تولید ورق به صورت رول، غیراستاندارد است، معمولا برای کاربردهای با اندازه‌های غیراستاندارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت ورق سیاه در ضخامت‌های مختلف

یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت ورق، ضخامت آن است. ورق سیاه در ضخامت‌های مختلف به تولید می‌رسد که از متداول‌ترین آن‌ها می‌توان به ضخامت 1، 1.5، 2، 2.5، 3 تا 10 اشاره کرد.

قیمت ورق سیاه 1 میل

یکی از پرمصرف‌ترین ضخامت ورق سیاه، ورق 1 میل است که از کاربردهای زیادی در صنعت به ویژه صنعت ساختمان‌سازی برخوردار است.

خودروسازی، سوله‌سازی و ساخت تانکر نیز از دیگر کاربردهای ورق سیاه 1 میل است. علاوه بر ضخامت، برند تولیدکننده ورق سیاه 1 میل نیز در قیمت آن موثر می‌باشد.

همچنین عواملی مانند نرخ ارز و هزینه تولید هم بر قیمت نهایی ورق آهن اثرگذار می‌باشد.

قیمت ورق سیاه 1.5 میل

ضخامت بعدی در تولید ورق سیاه، 1.5 است. از ویژگی‌های بازر این ضخامت ورق، می‌توان به قابلیت انعطاف‌پذیری آن اشاره کرد.

این سایز ورق نیز هم به صورت رول و هم برش‌خورده، هم به صورت فابریک در ابعاد استاندارد به تولید می‌رسد. قیمت ورق فابریک نسبت به ورق سیاه برش‌خورده بالاتر می‌باشد و از سطحی بدون موج و کیفیتی بالا برخوردار است. 

شرکت فرداد تجارت آهن اسپادانا، قیمت روز ضخامت‌های مختلف ورق سیاه را همه‌روزه منتشر می‌کند. شما عزیزان می‌توانید، پس از جست‌وجوی محصول موردنظر خود با کلیک بر روی گزینه خرید نسبت به ثبت سفارش اولیه اقدام فرمایید و یا از طریق شماره تلفن 03134038000 برای سفارش و خرید اقدام نمایید.

قیمت ورق سیاه 2، 3 و 10 میل

ورق سیاه 2، 3 و 10 میل نیز از جمله ضخامت‌های پرمصرف ورق در بازار آهن می‌باشند. همانطور که میدانید یکی از فاکتورهای موثر در تعیین قیمت ورق، وزن آن می‌باشد. پس قیمت ورق 10، 2 و 3 میل با یکدیگر متفاوت می‌باشد اما به طور کلی ورق سیاه به دلیل فرآیند تولید آن به صورت نورد گرم، از قیمت پایین‌تری نسبت به انواع مشابه خود برخوردار است.

در حالت کلی، ورق سیاه به صورت رول و یا شیت‌های برش‌خورده به تولید می‌رسد و در ابعاد 1.5*6، 2*6، 2*12، 2*1 و 1.25*2.5 از ضخامت 1.8 تا 100 میلی‌متر عرضه می‌گردد. از پرمصرف‌ترین انواع ورق را می‌توان ورق ضخامت 2 میل دانست.

یکی از مهمترین و پرکاربردترین ضخامت‌های ورق سیاه، ضخامت 10 میل می‌باشد. ورق سیاه با ضخامت 10، معمولا برای تولید محصولات فولادی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول استاندارد و ابعاد ورق سیاه

از پارامترهای مورد نیاز برای بدست آوردن قیمت ورق، ابعاد، ضخامت و وزن ورق آهن می‌باشد. در زیر به کلیه این عوامل اشاره کرده‌ایم:

ابعاد برحسب mm

ضخامت برحسب mm

وزن برحسب kg

1000در 2000

2

32

1000در 2000

3

48

1000در 2000

4

64

1000در 2000

5

80

1000در 2000

6

96

1500در 6000

8

576

1500در 6000

10

720

1500در 6000

12

864

1500در 6000

15

1080

1500در 6000

20

1440

در ادامه به فرمول محاسبه وزن ورق سیاه با استفاده از پارامترهای جمع‌آوری در جدول خواهیم پرداخت.

فرآیند تولید ورق سیاه

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که تحت فرآیند نورد گرم به تولید می‌رسد. در روش نورد گرم، شمش فولادی در دمای بسیار بالا، تحت فرآیند نورد یا همان شکل‌دهی قرار می‌گیرد.

در نهایت تحت این فرآیند، ورق آهن یکنواخت و صاف می‌شود. این فرآیند باعث می‌شود که ورق سیاه از استحکام بالایی برخوردار شود.

به طور خلاصه می‌توان مراحل تولید ورق سیاه را به صورت زیر عنوان کرد:

 • گداختن تختال‌ها و حرکت به سمت خط تولید
 • زدودن لایه‌های اکسیدی روی تختال
 • فشردن اسلب با استفاده از دستگاه رول پرس
 • پیچیدن کلافی تختال‌ها
 • جداسازی و برش ورق
 • مرحله اکسیدزدایی ثانویه
 • نورد نهایی
 • خنک‌سازی ورق
 • بسته‌بندی و مارک کردن ورق
 • وزن‌کشی رول بسته‌بندی شده

دسته‌بندی انواع ورق سیاه با توجه به گرید آن

یکی دیگر از دسته‌بندی انواع ورق بر اساس گرید آن است. گرید یک ورق با توجه به میزان کربن به کار رفته در آن، محاسبه می‌شود. در این بخش به انواع گرید ورق سیاه خواهیم پرداخت:

ورق سیاه ST37

این نوع ورق که به ورق سیاه معمولی نیز شناخته می‌شود به دلیل کربن کمی که در عنصر سازنده خود دارد، از سختی کمتری برخوردار است که این محصول را برای استفاده در صنایع سبک‌تر مانند ساختمان و سوله مناسب می‌سازد.

 در واقع هرچه عدد مذکور رو به پایین باشد ورق نرم‌تر می‌شود و هر چقدر این عدد بالاتر باشد ورق سختی بیشتری دارد. این ورق دارای انعطاف بالا، استحکام و جوش‌پذیری خوبی است و معمولا در ضخامت‌های 2 الی 15 میلیمتر تولید می‌شود.

ورق سیاه ST52

ورق سیاه با استاندارد ST52 که به ورق صنعتی نیز شناخته می‌شود به دلیل کربن بالا، استحکام و مقاومت بالاتری دارد به همین جهت در صنایع سنگین‌تر مانند سدسازی و پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل کربن بالایی که در این محصول استفاده شده، انعطاف آن نیز کاسته شده و کمتر شکل می‌پذیرد، همچنین تحمل وزن بالا و مقاومت پیچشی و خمشی از دیگر ویژگی‌های این ورق است.

ورق سیاه ST44

این ورق که یکی از گریدهای ورق گرم است، به دلیل کم بودن کربن آن دارای ویژگی‌هایی از قبیل جوش‌پذیری بالا، فرم‌پذیری و ضدسایشی بالا است.

این نوع ورق‌ها در ضخامت‌های 2 الی 15 میلیمتر و عرض 1000 الی 1500 میلیمتر تولید می‌شود. این ورق به دلیل ویژگی‌های خاص آن برای استفاده در ساختمان‌سازی، ریل‌سازی، ساخت قطعات هواپیما و غیره به کار می‌رود.

فرمول محاسبه وزن ورق سیاه

همانطور که پیش از این اشاره کردیم، وزن ورق یکی از پارامترهای موثر در تعیین قیمت ورق است. با اطلاع از مساحت و چگالی ورق، می‌توان وزن آن را تحت فرمول زیر محاسبه کرد:

وزن ورق (کیلوگرم) = طول ورق (متر) * عرض ورق (متر) * ضخامت ورق (میلی متر) * چگالی فولاد

کاربرد ورق سیاه

ورق آهن یکی از محصولاتی است که امروزه به شکل‌های مختلف در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.ابعاد، ضخامت، استاندارد تولید و نوع آلیاژ از عوامل تعیین‌کننده در کاربرد ورق به شمار می‌روند.

علاوه بر این، کلیه عوامل مذکور در تعیین قیمت ورق نیز نقش اساسی دارند. بر همین اساس، می‌توان گفت قیمت ورق سیاه در نوسانات قیمت در صنایع مختلف موثر می‌باشد.

به عنوان مثال می‌توان گفت در صنعت سوله سازی و یا ساختمان از ورق آهن استفاده زیادی می‌شود. به همین جهت، زمانی که صنعت سوله یا ساختمان راکد است، احتمال کاهش قیمت ورق نیز وجود دارد.

به طور کلی از کاربردهای اصلی ورق سیاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ساخت تانکر
 • ساخت لوازم خانگی
 • ساخت مخازن تحت فشار
 • ساخت لوله‌های گازی و نفتی
 • ساخت تجهیزات نظامی
 • ساخت ماشین‌آلات کشاورزی
 • کاربرد در صنعت ساختمان‌سازی
 • استفاده در صنایع فلزی سنگین

برترین تولیدکنندگان ورق سیاه

در حال حاضر کارخانه‌های بسیاری در سراسر کشورمان ایران در حوزه تولید انواع ورق به ویژه ورق سیاه فعالیت دارند. از برترین تولیدکنندگان ورق سیاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ورق سیاه فولاد مبارکه
 • ورق سیاه فولاد سبا
 • ورق سیاه فولاد کاویان اهواز
 • ورق سیاه فولاد اکسین اهواز
 • ورق سیاه فولاد گیلان

عوامل موثر بر قیمت ورق سیاه

ابعاد، ضخامت، برند کارخانه تولیدکننده، قیمت مواد اولیه، میزان عرضه و تقاضا، نوسانات قیمت دلار از مهمترین عوامل تعیین‌کننده و موثر بر قیمت انواع ورق فولادی می‌باشند.

راهنمای خرید ورق سیاه

حال که به تمامی اطلاعات پیرامون ورق سیاه پرداختیم، لازم است برای خرید آن نیز، نکاتی را مدنظر قرار دهید. استفاده مناسب از انواع ورق سیاه، سبب افزایش عمر مفید آن‌ها می‌شود. بنابراین، برخورداری از دانش کافی در زمینه خرید انواع ورق سیاه، از اهمیت زیادی برخوردار است.

 • شناخت کارخانه‌های تولیدکننده
 • بررسی سایز و ابعاد ورق سیاه
 • بررسی قیمت ورق سیاه
 • بررسی نوع برش ورق
 • بررسی شیوه بارگیری زمان خرید انواع ورق سیاه
 • بررسی ویژگی‌های ورق

از مهمترین اطلاعاتی است که لازم است قبل از اقدام به خرید، آن‌ها را با دقت بررسی نمایید و سپس به منظور خرید، اقدام نمایید.

 

پرسش‌های متداول پیرامون خرید ورق سیاه از سایت آهن باکس

آهن باکس نام تجاری سایت ما بوده و کلیه فعالیت های ما در قالب شرکت ثبت شده می باشد. لذا فاکتور رسمی در ازای خرید ورق سیاه تقدیم می شود.

از آنجا که قیمت ورق سیاه در بازار آهن کاملا شفاف می‌باشد، نمی‌توان قیمت را بعنوان یک مزیت مطرح نمود. بزرگترین مزیت خرید از سایت آهن باکس، تیم حرفه‌ای و با سابقه پشت این سایت است که خریدار با اعتماد کامل می تواند سفارش خود را تکمیل نماید.

خریدارانی که به صورت خرد، سفارش خود را ثبت می‌کنند، دقت داشته باشند که سفارش ایشان از انبار بارگیری خواهد شد که مشمول هزینه‌های انبارداری نیز می‌شود.