قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروزرسانی: 03-12-1402

ردیفنوع میلگردآنالیزحالتنوعواحدسایزقیمت (تومان)
1میلگرد ساده 12 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم1229900
2میلگرد ساده 14 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم1429900
3میلگرد ساده 16 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم1629900
4میلگرد ساده 18 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم1829900
5میلگرد ساده 20 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم2029900
6میلگرد ساده 22 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم2229900
7میلگرد ساده 25 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم2529900
8میلگرد ساده 26 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم26تماس بگیرید
9میلگرد ساده 28 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم2829900
10میلگرد ساده 30 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم3029900
11میلگرد ساده 32 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم3229900
12میلگرد ساده 34 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم34تماس بگیرید
13میلگرد ساده 36 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم36تماس بگیرید
14میلگرد ساده 38 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم38تماس بگیرید
15میلگرد ساده 40 کویر کاشانA1شاخه 12 متریسادهکیلوگرم4029900

میلگرد ساده سایر کارخانه‌ها